Yüksekte Çalışma Eğitimi

*/ ?>
Yüksekte Çalışma Eğitimi

Araştırmalar sonucunda Türkiye’de en çok ölüm kazasının görüldüğü alan İnşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Bu ölümle sonuçlanan kazaların birçoğu yüksekten düşme biçiminde görülmektedir. Bundan dolayı yüksekte çalışanlar için özel bir eğitim verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe bakıldığında, yüksekte çalışanlara karşı oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yüksekli İle ilgili Olan Tanımlar ve Yüksekte Çalışma Kuralları

Yüksekte çalışan kişilerin uyması gereken kuralların yanında, düşmeye sebep olan nedenlerde incelenmelidir. Bu nedenlerin yanında düşmenin süresinin belirlenmesi de önemlidir. Yüksekte çalışan kişiler için düşme riskinden korunma yollarının bulunması gerekmektedir. Tek ya da grup halinde oluşacak çalışmalarda toplu koruma yöntemleri ve kişisel korunma yöntemleri hakkında bilgiler edinilmesi gerekmektedir.  Yüksekte çalışılırken tehlikeli olan durumların ve güvensiz durumların belirlenerek önlemlerinin alınması gerekmektedir. Yüksekte çalışılacak ise, ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemler ve iskelet sistemlerinin durumuna bakılması gerekmektedir. Çalışma alanlarında sağlık ve güvenlik işaretlerinin yer alması gerekir. Yüksekte çalışma sırasında kullanılacak olan teknik malzemelerin ve kişisel korucuların bulunması gerekir.

Yüksekte Çalışanların Düşme Sebepleri

 • Bilgi eksikliği
 • İş güvenliği kurallarına uyulmaması
 • Mühendislik eksiklikleri
 • Yetersiz kişisel korucu ekipmanlar
 • Yetersiz bakım ve kontrol programı
 • Düşük ya da yetersiz kaliteli malzeme alımı nedeni ile
 • Güvensiz çalışma yöntemleri

Gibi birçok sebepten dolayı yüksekte çalışan kişilerin iş kazası geçirmesine sebebiyet vermektedir. Bu iş kazaları bundan dolayı işçi ölümleri ile sonuçlanmaktadır.

Yüksekte Yapılmakta Olan Çalışmalarda Uyulması Gereken Hususlar

 • Yüksekte yapılması zorunlu olmayan alanlardaki çalışmaların yerde yapılması gerekmektedir.
 • Yapılacak olan çalışmaların önceden planlanması, organize edilmesi gerekmektedir. Bu durumda önceden yüksekten düşmeyle alakalı hususlarda acil durum planında yer alması gerekmektedir.
 • Çalışan kişilerin, çalışacakları ortama güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak olan araç ve ekipmanların ayarlanması gerekmektedir.
 • Çalışma alanında çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak güvenli korkuluklar, bariyerler, düşmeyi önleyici platformlar, çalışma iskeletleri, kapaklar, hava yastıkları, güvenlik ağları gibi toplu koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
 • Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının belirli aralılarla bakımının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan bakımı yapılmayan donanımların kullanımı engellenmelidir.
 • Yüksekte çalışan kişilere yüksekte çalışma risklerinin ve tehlikelerinin hakkında ve bunlar için alınacak önlemlerle ilgili gerekli olan eğitimlerin verilmesi gerekir.
 • Etrafta bulunan zarar verecek olan alanların belirlenmesi gerekir.

Bunun gibi birçok önlemin alınması gerekir. Verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin çalışanların işe başlamasından önce verilmesi gerekmektedir. İş kazalarının önüne geçmenin en önemli unsuru önceden alınacak tedbirlerden geçmektedir. Bunun yanında işçinin de kendi tarafından önlem alması ve dikkatsizliğini sıfıra indirmesi gerekmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar