İş Yeri İçerisinde Aydınlatma

İş Yeri İçerisinde Aydınlatma

Gözün ağ tabakası kısmını uyarabilen ve görsel duyu yaratabilen ışınım enerjisine ışık adı verilmektedir. Işınım enerjisi yaklaşık olarak 380–760 dalga boylarında bulunması gerekir.

Bir ışık kaynağı içerisinde yayımlanan toplam ışık durumunun, yayımlanma süresi ile beraber çarpımına ışık miktarı adı verilmektedir. Işık miktarının sembolü “Q” olarak adlandırılır. Işık akışı ise birim zaman içerisinde yayılacak olan ya da üretilen ışık miktarı olarak yer almaktadır. Işık kaynağının üretmiş olduğu toplam ışık akışı ya da bir yüzey üzerinde gelecek ışık akışı lümen cinsinden ölçülmektedir. Lümen uluslararası birim sistemleri üzerinde ışık akısının birimidir. Her yönde üniform olarak ışık yayan bir nokta ışık kaynağı üzerinden, birim katı açıdan yayılacak olan ışık akışı 1 lümen olarak adlandırılır. Aydınlatma nesnelerin görmesi için yüzeylerine ışık uygulanmasıdır.

Aydınlatma Düzeyi

Aydınlatma düzeyleri üniform şeklinde aydınlatılmış bir yüzey alanının, birim alanlarına gelen toplam ışık akışı olarak bulunur. Sembolü “E” olarak yer almaktadır. Uluslararası Birim siteminde farklı aydınlık birimleridir. Aydınlık düzeyleri ölçümlerinde aydınlık ölçer kullanılmaktadır.

Görme ve Göz

Işığı algılayarak görmeyi sağlayan göz tabakasıdır. Gözün anatomik durumu fotoğraf makinesinin benzetilir. Gözün ağ tabaka kısmı film, iris tabakası ise diyafram, göz bebeği kısmı ise objektif açıklığı işlevini görmektedir. Göz bebeği iris tabaka kısmının ortasında bir delik olarak yer almaktadır. İris tabakası, göz içerisine görme konusunda yeterli miktarda ışık girmesi için göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlamaktadır.

Göz bebeklerine fazla aydınlık ortamda küçük kalabilme, karanlık ortamlar içerisinde büyüyebilme yeteneği vermiştir. Ağ tabakası koni ya da çubuk adın verilen sinir uçlarından oluşmaktadır. Sarı nokta üzerinde yoğunlaşmış şekilde bulunan koniler, gözün renk algılamasını sağlamaktadır. Koniler gün ışığına son derece duyarlıdır, bu nedenle gözün gündüz görmesini sağlamaktadır. Sarı noktadan uzaklaşıldığı zaman ağ tabakasının çevresine doğru olarak yoğunluğu artar. Çubuklar gözün gece saatlerinde görmesini sağlar, renklere karşı duyarlı bulunmamakla beraber, az aydınlık ortamlarda mavi ışığa karşı duyarlı olmaktadır.

Renk Kavramı

Renkler gözün ışık tayfını bir araya getirebilecek çeşitli dalga boyu bant durumlarına karşı göstermiş olduğu psikolojik bir tepki olarak yer almaktadır. Bir nesnenin, algılanacak olan rengi, onu aydınlatan ışığın tayfsal bir araya gelmesi fon rengine göre değişmektedir.

Aydınlık bir iç mekan içerisinde genel renk görünümleri, insanların psikolojisini son derece etkileyen ve ortamın atmosferini belirleyebilecek önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Bu yüzden, iç mekânların aydınlatılması ve dekorasyonu konusunda kullanılacak etkileşim göz önüne alınmalıdır. Nesnelerin renk görünümü konusunda ışık arasında yer alan ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için, nesneleri aydınlatabilecek ışığın özellikleri, nesnelerin ışık yansıtma ve yutma özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Işık deneyleri sonucunda, beyaz renkte yer alan güneş ışığının, her biri farklı rengi hissettiren farklı dalga boyu bantlarından oluştuğu öğrenilmiştir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar