Kurucu Mesajı

HİÇBİR İŞ, GÜVENSİZ YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR.


Saygıdeğer İşverenler,

Çalışanlarımız bizim için dönen bir çarkın işleyenleri gibidirler. Onlardan biri eksik olduğunda çarkın işleyişi hemen değişir. İşte bu sebeptendir ki tam ve eksiksiz çalışmak bizim için çok önemlidir. Bu koşulu sağlayabilmenin en güvenilir yolu ise İŞ GÜVENLİĞİ’ dir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, günümüz çalışma hayatı ve çalışma hukukunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Sahalarda çalıştığım sıralarda gördüğüm en önemli eksiklik İş Güvenliği Kültürüdür. Biz işverenler için iş verimi çok önemlidir. İş veriminin en iyi şekilde sağlanabilmesinin tek yolu da çalışanlarımızın güvenilir koşullar altında çalışmasından geçmektedir. Gördüğüm şu ki, maalesef bu konu da büyük eksikliklerimiz var. Genel felsefe ‘Bize bir şey olmaz!’, ‘Şimdiye kadar da böyleydi!’ gibi daha nice acı verici cümleler. İstatistiklere baktığımızda da gördüklerimi doğrular nitelikte veriler karşımıza çıkıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 77.000 iş kazası meydana gelmektedir, bu kazalarda 1.000’den fazla işçi hayatını kaybetmekte, 5.000’den fazla da işçi de sakat kalmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni ise genellikle işyeri ve çalışma koşullarıdır. Bundan dolayıdır ki, iş kazalarının önlenmesi konusunda bir davranış düzenleyicisi olarak kabul edilen Güvenlik Kültürü’nün önemi yadsınamaz.

Değerli işverenler, o halde yapmamız gereken basit, iş yerinde bütün kararları alan, bütün kuralları koyan işveren olduğuna göre, sağlıklı ve güvenli iş koşullarının oluşturulmasında temel görev de işverene aittir. Önleyici politikalarla işçilerin fiziki ve psikolojik varlıklarıyla işçilerin muhtemel zararlardan korunması oldukça önemlidir. İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin temel amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önce önlenmesidir.

Çalışmalarda başarılı olabilmek için mevzuatın uygulanmasını sağlayıcı, önleyici ve sürekli iyileştirmeye odaklı bir yapılanma gerekmektedir. Birçok ülkede gelinen ortak nokta, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, bunun sürdürülebilirliği, iş kalitesinin arttırılması ve bunlara bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının en az seviyeye indirilmesidir. Bu da sadece yasal düzenlemelerle değil, çok daha geniş kapsamlı bir eğitim, bilinçlendirme ve güvenlik kültürü ile mümkün olabilmektedir.

Karşılıklı güven, iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde

Saygılarımla.
ÇAĞLAR KALABAŞ
Kurucu Müdür