İSG Tedbirleri

*/ ?>
İSG Tedbirleri

İş yerlerinin kurulması için yeniden yapılacak olan bina üzerinde temel İSG tedbileri bunlara uygulanacak her çeşit ekler ve bu konuda bulunan değişiklikler, İSG Mevzuatı içersinde ve o binada uygulanacak olan işin nitelik ve özelliklerine uygun şekilde olması gerekmektedir. Daha önceden inşa edilecek olan herhangi bir binanın tamamının ya da bir bölümünün iş yeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranmaktadır.

Binaların Yapısı ve İSG

İş yeri binaları konusunda yapılacak olan değişiklikler, yapılacak olan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmektedir. Binaların dayanım durumlarına ilişkin değerlendirmelerde Deprem bölgeleri üzerinde yapılacak olan yönetmelikten yararlanılmaktadır

Elektrik Tesisatlarında İSG

Elektrik tesisat hatları yangın ya da patlama tehlikesi ortaya çıkarmayacak şekilde projelendirilerek tesis edilmekte ve çalışanlar doğrudan ya da dolaylı şekilde temas sonucu kaza riskine karşı tam olarak korunmaktadır.

Bina üzerinde tüm acil çıkış yolları ve kapılarının;

  • İlk olarak dışarıya ya da güvenli bir alanlara açılması sağlanmakta ve önlerinde veya arkalarında çıkışı tam olarak önleyecek hiçbir engel bulunmamaktadır.
  • Bina üzerinde Temel İSG Tedbirleri konusunda bir tehlike esnasında, bütün çalışanların iş yerlerini derhal ve güvenli olarak terk etmelerini mümkün duruma getirmektedir. Bina üzerinde acil çıkış yollarının ve kapılarının tesisi sağlanabilmektedir. Gerekli konularda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli şekilde tatbikatlar yapılmaktadır.
  • Çıkış kapısının, acil konularda çalışan kişilerin hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanmaktadır. Bu kapılar dışarıya doğru açılmaktadır. Raylı veya döner kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılmaz.
  • Acil çıkış yolları ve kapıları ile beraber bu bölgelere açılan yol ve kapı üzerinde çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel yer olmaması gerekir.
  • Acil çıkış kapıları, yönetmeliklere uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun alanlara konulması ve kalıcı olması sağlanmaktadır.

Yangınla Mücadele

Bina üzerinde kanuni düzenlemeler ile beraber, yangın koşullarına karşı güvenlik bakımından yönetmelik üzerinde öngörülen şartlara uygun olmaması durumunda yapı ruhsatı verilmez.

Bina Çatılarında İSG

İş yerlerinin çatıları dış etkilerden işçileri tam anlamı ile koruyacak şekilde dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olması gerekir. Çatıların üzerinin, yaz aylarında fazla ısı geçirecek olan sac ve benzeri malzeme ile örtülü olması durumunda, ek olarak bir tavanın yapılması ve çatı arasında hava akımına yardımcı olacak menfezlerin bulunması gerekmektedir. İş yerlerinin yer alacağı baraka, sayvan, sundurma ya da benzeri alanların çatılarının ısı geçirecek sac ve benzeri malzemelerle örtülmesi durumunda çatılar, en az 350 cm yükseklikte yapılması gerekir. İş

Bina Tabanlarında İSG

İş yeri içerisinde makine, malzeme ya da benzeri tesislerin işleri rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlike durumuna sebebiyet vermeden yerleştirilecek ve bunlar, gereği gibi korunacaktır. Yerleştirilmesi gerekmektedir. İş yeri olarak kullanılacak olan binaların döşeme yüzeylerine, orada çalışacak olan işçiler için tehlikeli olacak durumda malzeme bırakmaması gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar