İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması

*/ ?>
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması durumunda uygulanacak bazı yaptırımlar şunlardır;

  • İş yerinde işin durdurulması ve iş yerinin kapatılması
  • İşverene hapis cezası
  • Tazminat ödeme zorunluluğu
  • İş yerinin kapanması veya işin durdurulması durumu söz konusu olduğunda işçilere ücret ödenmesi
  • Bünye olarak çalışmaya uygun olmayan işlerde çalıştırılan kişilerin masraflarının ödenmesi
  • İş kanunundan ve Sosyal Sigortalar kanunundan doğan idari para cezalarının gelmesi

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş sağlığı ve iş güveliğinin 3 temel ilkesi vardır. Bunlar; planlama, süreklilik ve metod olarak bilinmektedir. Planlama ile işin neresinden başlanacağı, nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili planlamalar yapılır. Planlama ile yapılmakta olan tüm çalışmalar sürekli olarak devam ettirilmelidir. Yapılmakta olan tüm çalışmalar ve planlamalar teknik ve bilimsel yöntemler ile yapılmalıdır. Üretim araçlarının tasarlanması aşamasından başlayıp, üretim ve satış aşamasına kadar geçen süreçte mühendislik bilimlerinin tüm dalları iş sağlı ve iş güvenliği çerçevesi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca iş yerinde meydana gelmekte olan iş kazaları ve meslek hastalıkları söz konusu olduğunda hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimliklerde de bütün dallar iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti altındadır.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin bilimsel dayanakları tıp, ekonomi, temel mühendislik bilimleri, hukuk, psikoloji ve sosyolojiyi kapsamaktadır.

İşçi Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Nelerdir

İş yerlerindeki bazı durumlar çalışmakta olan işçilerin sağlıklarını ve psikolojilerinin olumsuz yönde etkilemektedir ve bu durum işçinin çalışma performansını olumsuz yönde etkilemektedir. İşçinin sağlıksız ve verimsiz bir şekilde çalışma yürütmesi aynı zamanda işlerin kötüye gitmesine ve işverenin zarara uğramasına da yol açmaktadır.

Kirli hava ve  fazla nemli ortamlarda çalışmak, fala gürültülü iş ortamları, yetersiz ışıklandırma sistemi, ağır çalışma şartları, fazla mesai ve uykusuz kalmak, çalışma esnasında hiç mola verilmemesi, bedeni yoran işler ve iş yeri atmosferinin kötü olması nedeni ile sürekli olarak stres ve baskı altında çalışmak işçinin ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkilemekte olan faktörlerin en başında yer almaktadır. İşçilerin sağlığının olumsuz yönde etkilenmesini ve iş veriminin düşmesini engellemek için iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanması ve bu kurallar doğrultusunda hem çalışan bireylerin hem de işverenin eğitim ile bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kurallar doğrultusunda hem işçi daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmış olur hem de işveren çalışan işçisinden daha çok verim elde etmiş olur. Tüm meslek dallarında çalışmakta olan kişilerin sağlıklarını en üst seviyede tutmak ve çalışma şartlarını sağlığa uygun bir hale getirebilmek için iş sağlığı ve iş güvenliği olması şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar