İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yazılım Çözümleri Neden Önemli

*/ ?>
İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yazılım Çözümleri Neden Önemli

Dünya çapında gelişen ve değişen teknolojik yapılar elbette her alanda olduğu gibi iş güvenliği ve sağlığı alanında da son derece önem kazanmıştır. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği ile paralel olarak pek çok kurum ve kuruluş yazılım ile personellerindeki eksiklik ya da düzensizlik gibi konulara daha dikkat etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanı geniş ve kapsamlı bir alan olduğu için elden yürütülen her şey tam olmamakta ve birçok konuda eksiklikler olmaktadır. Bu nedenle de her alanda olduğu gibi iş güvenliği alanında da yazılım çözümleri önem kazanmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Yıl içerisinde en az altı ay faaliyet göstermiş olan ve elli kişiden fazla işçi çalıştıran işletmeler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve devam ettirmekle zorunludur. Bundan başka olarak kurulun kararı ile sağlık ile ilgili kontrol sonuçlarının hepsi kayıt altına alınmak ve uzun süreli olarak saklanmak zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yazılım çözümleri çok çeşitli olsa da birbirinden farklı değildir. Her alanda depolama ve saklama olduğu gibi bu alanda da sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü rapor vb. şeyler kayıt altında saklanmak zorundadır. Tüm işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim alması zorunludur. Meslek hastalıkları, iş kazaları vb. her türlü konu da önemli bir diğer husustur.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Konuları

Birçok kanunun da olması dolayısı ile iş güvenliği ve sağlığı kanunu zorunlu olduktan sonra her işyerinde rastladığımız durumlar olmuştur. İş güvenliği uzmanları genel olarak bir belge ve diploma alarak çalışmaya başlıyor ve daha sonra da uzmanlık alanını daha da arttırabiliyor. Buda demek oluyor ki bilgili ve detaya önem veren bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile çalışmak daha önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği konuları yasalarca belirlenmiş olan kanunlara dayalı olarak en etkili şekilde uygulanmaktadır. İş yerlerinde bütün çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerin verilmesi, eğitim konusunda tamamının uygun olması esastır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yazılım Çözümleri Nelerdir?

Türkiye genelinde pek çok işyeri büyük ölçekli firma vb. her alanda en son dönemlerde de mecburi olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bütün çalışan personele en ayrıntılı şekilde anlatılmalı ve bir sorunla karşılaşınca neler yapılacağı anlatılmalıdır.

Bu nedenle son kanun tasarısında yer alan hükümler gereği her iş yerinde elli kişiden fazla çalışan var ise bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılması ve çalışan herkese bu eğitimin verilmesi zorunlu olmuştur. Çalışanların ruhsal ya da fiziksel her türlü sorununun giderilmesi için iş sağlığı ve güvenliği önemlidir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar