Sağlık Raporu Nedir?

*/ ?>
Sağlık Raporu Nedir?

Hayatımızın hemen hemen her dönüm noktasında sağlık raporu gerekmektedir.

İşe girişlerde, ağır ve tehlikeli işlere girişlerde, evlilikte, askerlik işlemleri için, ehliyet işlemlerinde, ehliyet değiştirmek istendiğinde, spora başlandığında, yüksek öğrenim kurumlarına kayıtta, av tezkeresi alınması gerektiğinde, silah ruhsatı alınacağı zaman, memuriyet için, hacca giderken, yurt dışına seyahate gidilirken, yurtlara kayıt yaptırılırken hep sağlık raporu istenir resmi kurumlarca.

Aslında pek çok kişi de sağlık raporunun nasıl ve nereden alınacağını gayet iyi bilir. Ancak değişen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sağlık raporu alınabilecek kurumlar biraz değişmiştir. Buna göre gerek işe girişte gerekse iş değişikliklerinde sağlık raporu almak zorunludur.

Bu zorunluluk, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, gözetime tabi tutulmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle kişiler, ilk işe girişlerinde ve hatta işletme içinde yaptıkları iş değiştiğinde bile eğer işveren ister ise sağlık raporu almak zorundadırlar. Özellikle ağır işlerde çalışacaklarda sağlık raporu, kişinin o işe uygunluğunun tespiti için mutlak surette gereklidir. Bu tür işlerde sağlık raporu yoksa, iş başı yapılamaz.

Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

Sağlık raporu devlet hastaneleri, özel hastaneler, askeri hastaneler, özel sağlık kuruluşları ve aile hekimlerinden alınabilmektedir. Ancak her durum için seçilecek sağlık kuruluşu farklı olmalıdır. 6331 sayılı kanun gereği, nedene bağlı olarak sağlık raporu alınacak kurum değişmektedir.

Kanuna göre askerlik işlemleri için aile hekiminden ücretsiz olarak sağlık raporu almak yeterlidir.

Yine aynı kanun kapsamında işe ilk girişte öncelikle var ise işletmenin işyeri hekimine başvurulmalıdır. Burada sağlık gözetimi amacı ile çıkacak olan her tür masraf işverene ait olacaktır, çalışan ücretsiz olarak sağlık raporu alır. Ancak işyeri hekiminin vermiş olduğu sağlık raporuna itiraz hakkı da saklı tutulmaktadır. Eğer işyeri hekimin verdiği sağlık raporuna itiraz etmek istenir ise, Sağ-lık Bakanlığı tarafından hakem hastane olarak belirlenmiş hastanelere başvuruda bulunulabilir. Bu hakem hastanelerin verdiği sağlık raporu son karardır ve itiraz hakkı yoktur.

10’dan az sayıda çalışanı olan işletmelerde, yapılacak olan iş az tehlikeli bir işyerinde ise tüm hastanelerden ve aile hekimlerinden alınacak olan sağlık raporu geçerli olacaktır. Bu sağlık raporları ancak ve ancak çalışan sayısı az ve az tehlikeli sınıfında olan işyerleri için geçerlidir.

Evlilik, silah ruhsatı almak gibi diğer durumlarda, temel prensip olarak tüm devlet hastanelerinden sağlık raporu alınabilir denilebilir.

Özel Hastaneler

Bu konularda en çok sorulan sorulardan birisi de özel hastanelerden sağlık raporu alınıp alınamayacağıdır.

Sağlık Bakalnlığı’nın 07.05.2004 tarihli genelgesine göre özel hastaneler, usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurtdışı tedavi raporu, maluliyet raporu gibi özellikli sağlık raporları veremez.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar