İş Güvenliği Uzmanlarının En Çok Karşılaştığı Hatalar

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanlarının En Çok Karşılaştığı Hatalar

Ülkemizdeki önemli sorunlarımızdan birisi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile her yıl binlerce insanımızın ölmesi, on binlerce insanımızın sakat kalması, sağlığını yitirmesi ve geçirmiş olduğu kaza nedeni ile işsiz kalmasıdır. Bu durumun en önemli nedenleri; işçi sağlığı ve iş güvenliğine yeterli önemin verilmemesi, yasalardaki sorunlar ve denetim eksikliği, sermayenin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını bir maliyet olarak görmesi ve kazanç sağlama hırsıdır.

İş güvenliği uzmanları işverenleri ve işçileri iş kazalarına karşı önlem alma konusunda uyararak rehberlik yapmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının en çok karşılaşmakta olduğu hatalar arasında işçilerin güvensiz bir çalışma ortamında olması, firma tarafından verilen iş kıyafetlerinin işçi tarafından giyilmemesi, işçilerin ağır işlerde çalıştırılması ve işveren tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasıdır. İşçiler zaman zaman koruyucuları devre dışı bırakabilmekte, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmamakta, uyarılara rağmen tehlikeli bölgelere giriş yapmakta ve bu durumlara benzer daha pek çok tehlikeli davranışlarda bulunabilmektedir. Ancak, bu hatalar tek başına işçilerin dikkatsizliğinden kaynaklanmamaktadır. İşverenin gerekli uyarıları yapması ve düzenli olarak denetim ve kontrol sağlaması gerekmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. İşçilerin beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan olarak etkilemektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin ana nedeni; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekliliğidir.

İş güvenliği uzmanları iş yerinde meydana gelebilecek tehlikeleri en az seviyeye düşürebilmek için rehberlik yaparak işyerinde yapılmakta olan çalışmalar ve değişiklikler ile ilgili olarak işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularında  iş güvenliği kurallarına uygun olarak işin sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak zorundadır.

Kişilerin tehlikeli davranışlarının olası nedenlerini anlamak için kasıtlı davranış ve kasıtsız davranışları incelemekte yarar vardır. Tehlikeli davranışların birçoğunun kasıtsız davranışlar olduğu incelemeler sonucu tespit edilmiştir.

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının pek çok nedeni olabilmektedir ancak tehlikeli çalışma koşulları, denetimsizlik ve tehlikeli davranış iş kazasına en çok neden olmakta olan faktörler arasında yer almaktadır. Tehlikeler ve iş kazaları genel olarak işçilerin yapmış olduğu hatalar ya da üretim sisteminde görülen aksaklıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. Güvensiz koşullar genellikle bakım, tertip ve düzen, çevresel kontrol ve tasarım sistemlerinde oluşan aksaklıklar sonucu meydana gelir.

İş kazalarının fiziksel nedenleri; yetersiz havalandırma, gürültü, yetersiz aydınlatma, aşırı aydınlatma, aşırı ısı ve nemdir.

İş kazalarının kimyasal nedenleri; organik sıvıların buharları, asitler nedeniyle yanma, kanserojen tozlar, radyasyona maruz kalma ve alerjik tozlardır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar