İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır

*/ ?>
İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır

18.12.2014 tarihi içerisinde, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Konusunda Yönetmelik’te yapılacak olan değişiklik ile bu maddeler tamamen kaldırıldı ve işyeri hekimi konusunda diğer sağlık ekiplerinin sertifikalarını yenilemek adına yapılacak olan yenileme eğitimine girme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Bunun yanında 30.04.2015 tarihinde İş Güvenliği Uzmanları Görev Yetki Sorumluluk ve Uzmanlın Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile beraber İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlarının da kurumlar tarafından yapılacak olan yenileme eğitimine girme zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır.

Türkiye’deki tıp fakülteleri içerisinde ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olarak, YÖK’ten denkliğini almış ve almış olduğu diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılmaktadır.

TTB’den Alınmış Olan İşyeri Hekimliği Sertifikası Geçerli Mi?

16.12.2003 tarihinden önce TTB aracılığı ile verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerli olmaktadır. 16.12.2003 tarihinden hemen sonra TTB tarafından verilmiş olan işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konusunda Geçici Madde 5’e göre mevcut bulunan işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından hemen sonra bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek olan belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerli olmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimini Hangi Kurumlar Verir?

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ya da diğer sağlık ekibinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ya da 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı bulunan Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet göstermiş olan şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri vermektedir.

Sertifikaların geçerliliği Nasıl Anlaşılır?

Yönetmelikte de belirtildiği üzere, 16.12.2003 tarihinden önce TTB aracılığı ile, bu tarihten sonra da Bakanlığın vermiş olduğu işyeri hekimliği sertifikaları geçerli olmaktadır.

İşyeri Hekimliği belgesi sahibi yer alan kişilerin, belgelerini aldıkları günden itibaren beş yıllık aralıklarla beraber eğitim kurumları tarafından düzenlenmiş yenileme eğitim programlarına katılması zorunlu olmaktadır. Yapılacak olan bu eğitimin süresi 30 saatten az olamamaktadır.

İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme İşlemleri

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi yaklaşık olarak 5 yıldır. Bu sürenin bitimi sonrasında yenileme eğitimi almak gerekmiyor. 5 yılda bir yapılacak olan vize işlemi yenilenmesi gerekir. Vize işlemi yaptırmayan doktorların belgeleri İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce askıya alınıyor.

Vize süresi 60 gün olarak bulunup, 5 yıllık sürenin bitimine 60 gün kala diploma konusunda vize işlemini başlatmak gerekmektedir. Aksi durumda en az 2 ay belge askıya alınacağından mağduriyet yaşanmaktadır.

Vize işlemleri konusunda;

Ekteki dilekçeyle beraber, aşağıdaki belgeleri de dilekçeye ekleyerek Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne başvurmak gerekir.

— Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tarafından onaylı sureti

— İşyeri Hekimliği Sertifikasının aslı

Belgesi Çalışma Bakanlığınca düzenlenmiş olan İşyeri Hekimleri için diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı suretine gerek kalmamaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar