İşverenin Yol Haritası

*/ ?>
İşverenin Yol Haritası

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işverenler, ilgili düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Buna göre işveren ilk olarak işyerinin tehlike sınıfını belirlemelidir.

  1. Tehlike Sınıfını Belirleme

Yasaya göre işletmeler 3 grup tehlike sınıfından birine dahil olmaktadır: Çok tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli İşletmeler….

İşyerinin tehlike sınıfı ASIL İŞ’e göre belirlenir. İşletme birden fazla ana iş kolu ile çalışıyor ise, en tehlikeli iş ASIL İŞ olarak seçilir. Çalışmalar başladıktan sonra asıl iş değişikliği gerçekleşir ise işveren en geç 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na durumu beyan etmek zorundadır. Tehlike sınıfının değişmesi halinde mutlak surette kayıt yaptırılmalıdır.

  1. Risk Değerlendirmesi

İşveren çalışma ortamının çalışanların sağlık ve güvenliğine tehdit oluşturmayacak şekilde düzenlenmesinden sorumludur. Bu nedenle risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak zorundadır.

Risk değerlendirmesi sırasında risklerden etkilenecek grupların belirlenmesi, kullanılacak ekipmen ve kimyasalların seçimi, işyerinin fiziksel düzeni, yaşlı, engelli gibi özel politikalar gerektiren çalışanların durumu gibi noktalar dikkatle incelenmelidir.

Risk değerlendirmesi yapacak olan bir grup kurulmalıdır. Risk değerlendirme ekibinde, işveren ya da vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işçi temsilcileri, işyeri destek elemanları ve riskli çalışan temsilcisi bulunmalıdır. Bu ekibin görevini layıkıyla yerine getirebilmesi aiçin işveren gerekli işbirliğini sağlamalıdır.

Risk değerlendirmesi güncel halde olmalıdır. Bunu sağlamak amacı ile çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda 1, tehlikeli işletmelerde 4 yılda 1 ve az tehlikeli işletmelerde en geç 6 yılda bir risk değerlendirmesi raporları tekrar hazırlanmalıdır.

Ayrıca tehlikeli maddeler bulundurulan işletmelerde, endüstriyel büyük kazaları önlemek amacı ile büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik raporu hazırlanmalıdır.

  1. Acil Eylem Planının Hazırlanması

İşveren risk değerlendirmesi raporları ile belirlenen muhtemel zararların en aza indirilmesi amaçlı tedbirleri almakla yükümlüdür.

Acil eylem planları hazırlanırken risk değerlendirme raporları, yangın ve tehlikeli kimyasal maddelerin yayılma ve patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektiren durumlarda yapılacakler, doğal afetlerin olması halinde yapılabilecekler ve sabotaj ihtimalleri de değerlendirilmelidir.

İşyerinde acil eylem planlarının değişmesine neden olabilecek gelişmelerde mutlaka acil eylem planı tekrar gözden geçirilmelidir. Acil eylem planları da rutin olarak risk değerlendirme raporlarında geçerli olan sürelere göre güncellenmelidir.

  1. Çalışan Eğitimi

Sağlık ve güvenlik bir ekip işidir. İşin sorumluları elbette üzerine düşeni gerçekleştirecektir. Ancak özellikle acil durumlarda topyekün hareket edebilmek son derece önemlidir.

Bu bağlamda işveren, çalışanların acil durumlarda yapacakları konusunda aydınlanması amacı ile çalışanlara eğitimler vermeli ya da eğitim programları hazırlamalıdır.

Özellikle işe başlamadan önce, iş değişikliğinde ve ekipman değişikliğinde bu eğitimler son derece gereklidir ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun esaslarındandır.

İşverenin yapması gereken diğer çalışmalar ise ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, çalışan temsilcilerinin atanması, İSG Kurulu oluşturmak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını belirlemek olacaktır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar