İş Güvenliğinde Risk Değerlendirmeleri Neler?

*/ ?>
İş Güvenliğinde Risk Değerlendirmeleri Neler?

İş sağlığı ve iş güvenliği; işin yapılması sırasında çalışma ortamındaki işçilerin sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek risklerin ortadan kaldırılması veya en az seviyeye indirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İş güvenliğinde mutlaka risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi yapılması için en az 1 personelin çalışması yeterli olmaktadır.

Risk değerlendirmesi ve risk analizi yapılırken stratejik planlama ile yapılmalıdır ve iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi zarara neden olabilecek risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması konusunda büyük ölçüde önem taşımaktadır. Risk değerlendirmesinde iş yerinde oluşabilecek veya dışarıdan gelebilecek tüm zararların değerlendirmesi yapılır, kayıt altına alınır ve bunlara karşı önlemler alınması konusunda gerekli çalışmalar başlatılır. Risk değerlendirmesi yapılmamasının kanuni yönden parasal cezası bulunmaktadır. Bu ceza 3.424 lira olarak belirlenmiştir.

Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma pozisyonları ve yapılacak olan işler belirlemelidir.

Risk Değerlendirmesinin Tekrarlanması

İşyerinin kuruluş aşamasında mutlaka risk değerlendirmesi yapılmalıdır ancak iş yerinde zamanla yapılmakta olan değişimlerin sonrasında risk değerlendirmesi mutlaka tekrar yapılmalıdır. İşyerinin tehlike grubuna göre 2 yıl, 4 yıl veya 6 yıl arasındaki süreçlerde mutlaka risk değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. Tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 4 yılda bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri en geç 6 yılda bir risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır. Ayrıca meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında da mutlaka risk değerlendirmesinin tekrar yapılması gerekmektedir.

Risk Değerlendirmesi Ekibi Oluşturmak

Risk değerlendirme ekibi işveren tarafından oluşturulmaktadır. Ekip işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, destek elemanları ve tüm birimleri temsil etmekte olan bir çalışandan meydana gelmektedir. Risk değerlendirme ekibine verilmesi gereken bir takım eğitimler vardır. Bunlar;

  • Ekip risk, tehlike ve bu tehlikeleri önleme konusunda bilgilendirilmeli
  • İş kazası ile ilgili bilgilendirilmeli
  • Risk kavramları ve hangi durumlarda risk ile karşı karşıya gelebileceği konusunda bilgilendirilmeli

Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapma, denetleme ve uygunsuzlukları tespit ederek ortadan kaldırmak, çalışan personellerin hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak, aynı çalışma alanı birden fazla işveren paylaşması durumunda koordinasyon sağlamak işverenin risk değerlendirmesinde başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Risk Değerlendirmesinin Faydaları

Risk değerlendirmesi yapmak hem işçiye hem de işverene pek çok fayda sağlamaktadır. Tehlike ve riskleri önceden görerek tedbir alınmasına ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri önlemeye yardımcı olur. Bu durumda işçilere güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. İşveren açısından istenmeyen kazaların önlenmesi hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir fayda sağlayacaktır. Risk değerlendirmesi ve risk analizi sonucu işçilere de işveren kadar büyük ölçüde sorumluluklar düşmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar