İş Yeri Sahibinin İSG Yükümlülükleri

*/ ?>
İş Yeri Sahibinin İSG Yükümlülükleri

İşveren, iş yerleri içerisinde alınacak olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tam olarak belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi için bir uzman görevlendirir. İşyeri içerisinde iş kazası ve meslek hastalıklarının tam olarak önlenmesi, çalışan insanların ilk yardım ve acil tedavi konusunda koruyucu sağlık ve güvenlik uygulamalarının eksiksiz olarak yürütülmesi amacıyla iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmektedir.

On ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerleri bunun yanında farklı sağlık personeli görevlendirir. Gerekli niteliklerin oluşması durumunda tehlike ve çalışan sayısını dikkate alındığında bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilmektedir. İşveren, iş yeri içerisinde gerekli niteliklere sahip olabilecek personel bulunmaması durumunda birinci fıkrada sayılacak olan yükümlülüklerinin tamamını ya da bir bölümünü, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirmektedir.

Risklerin Önlenmesi

Mesleki risk durumlarının tam olarak önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik uygulanacak çalışmaları da kapsayacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması konusunda işveren;

  • Çalışanları içerisinde ilgili alanlarda tarif edilecek olan niteliklere sahip çalışanı, İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları arasında arzu edilecek olan niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda ise yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alabilir.
  • Belirtilecek olan niteliklere ve gerekli belgelere sahip olması durumunda, çalışan sayısı ve tehlike sınıfları dikkate alınacak kendi iş yerleri içerisinde, İş Güvenliği Uzmanlığı görevini üstlenmektedir.
  • İşyeri sahibi, görevlendirmiş olduğu kişi ya da hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görev icralarını tam olarak yerine getirmek için araç, gereç, mekân ya da zaman gibi gerekli tüm ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamaktadır. İşveren, iş yeri içerisinde sağlık ve güvenlik hizmetleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • İşveren, görevlendirmiş olduğu kişi ya da hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile konusunda ilgili yer alan mevzuata uygun şekilde yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. İşveren, yerine getirilmeyecek olan hususlar bulunması durumunda gerekçesi ile beraber talepte yer alacak olan kişiye yazılı olarak bildirmektedir.
  • İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek konularda görevlendirdiği kişi ya da hizmet almış olduğu kurum ve kuruluşları, diğer işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelecek olan işverenleri bilgilendirir.

Güvenlik Birimi Kurma Yükümlüğü

İş yeri Hekimi ya da uzmanları tam süreli şekilde görevlendirilmesi durumunda işveren, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurması gerekir. Bu gibi durumlarda, çalışanların kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla haftalık çalışma süresi dikkate alınmaktadır. İşveren bunanla beraber tam süreli İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme yükümlülüğü olmasa bile iş yeri içerisinde görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanına yönetmelikte belirlenen kriterlere uyacak bir yer göstermek zorundadır. İşveren, iş yeri hekimi ya da uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken konularda mutlaka İSGB kurması gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar