İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

Sağlık ve güvenlik birbirinden her ne kadar ayrı kavramlar gibi görünse de aslında göründüğü gibi değildir. Özellikle iş sağlığı ve iş güvenliği konusu sağlık ve güvenliğin birbiriyle bağlantısı olduğunu açıklayan bir konudur. Bakanlığın verilerine göre Türkiye’de her gün yaklaşık olarak 172 iş kazası ve sakatlanmaları meydana geliyor. En acısı da bu kazaların neredeyse 3’ü ölümle sonuçlanıyor.  Bu demek oluyor ki; sabahları evinden çıkıp akşam geri dönme umuduyla işlerine giden bazı işçilerimiz evlerine tekrar dönemiyor. Ölüm dışında ise bazı durumlarda bu kazalar işçiyi iş göremez duruma getiriyor. İş ortamında meydana gelen bu kazaların çoğu önlenebilir kazalardan oluşuyor. Durum böyle olunca ölüm ya da iş göremez raporunu ortaya çıkaran kazaları olabildiğince azaltmak ve ortadan kaldırmak için iş sağlığı ve güvenliği devreye giriyor. Konu böyle iken iş sağlığı ve güvenliğinin önemi gözle görülemeyecek kadar çoktur. İş sağlığı ve güvenliği alanında kendini geliştirmiş belirli eğitimlerden geçmiş iş sağlığı ve güvenliği sınavına girmiş son olarak da iş güvenliği ve uzmanlığı sertifikasını almış kişiler bu durumda ülke anlamında önemi olan kişilerdir. Bu kişiler çalışma ortamında işverenin ve işçinin güvenliği için en uygun ortamı sağlamakla görevlidirler. Çünkü hayat bu kadar ucuz değil.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Önlemek ödemekten daha kolaydır. Bunun bilincinde olmalıyız. Bunun ne kadar bilincinde olursak iş sağlığı ve güvenliğinin önemini de o kadar anlarız. Bu mantıktan yola çıkılacak olursa iş ortamında oluşabilecek kazalar en az seviyeye indirilmiş veya önlenmiş olur. Bu durumda iş güvenliği uzmanı kendine düşen görevleri yaptığı sürece çalışma ortamında çalışan işçilerin kaza, sakatlanma ve meslek hastalığı gibi olayların ortadan kalkmasında büyük rol oynar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili olarak her yıl toplumu bilinçlendirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği günümüzde ki anlayış biçimi içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif bilimlerin katkılarıyla gelişen bir alandır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu ya da belirli kurumlara yaptırdığı sınavdır. Bu sınav sonunda başarılı olanlar iş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alırlar. İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alanlar: çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan en üst seviyeye çıkarmak, iş yerinde ki çalışanların yapmış olduğu işe uyum sağlama sürelerini hızlandırmak, iş yerinde ki sağlığa zararlı durumları sağlık koruma tedbirleri ile ortadan kaldırmak, çalışma ortamında ki ortaya çıkan sağlık zararlarını (meslek zehirlenmeleri ve meslek hastalıkları vb.) tedavi etmek için uygun ortamı sağlamak ya da yönlendirmek gibi durumlarla görevlidirler.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar