İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tüm iş veren kişiler çalışan kişilere sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır. Bu eğitim Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü kapsamında gerçekleşir.

İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, güvenlik amacı için oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Yapılmış olan araştırmalara göre iş kazaları %88 oran ile çalışan hatasıyla olmaktadır. Mekanik hatalar %10’luk kısmı oluşturmaktadır ve %2’lik kısmı da önlenemeyen nedenlerden dolayı olmaktadır.

Gerçekleşen iş kazaları kolay bir şekilde %50 oran ile önlenebilmektedir. %48’lik kısmı ise sistemli bir çalışma sayesinde önlenebilir. Geri kalan oran yani %2’lik kısım ise önlenemeyen tür kazalara girmektedir. Ayrıca gerekli tedbirler alındığı zaman meslek hastalıklarının da tamamı yani %100’ü önlenebilmektedir.

Çalışan Kişilere Temel İSG Eğitimi

Yargıtay’ın verdiği sayıla karara göre; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan iş veren, meydana gelen iş kazasından sorumludur” olmuştur. Bir diğer karar ise; “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesi ile değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir” olmaktadır.

Çalışan kişilere verilmesi gereken eğitim programı şöyledir:

 • Az tehlikeli sınıfına dahil olan iş yerlerinde 3 yılda minimum bir defa olmak üzere 8 saat şeklinde eğitim verilir.
 • Tehlikeli sınıfına dahil olan iş yerlerinde 2 yılda minimum bir defa olmak üzere 12 saat şeklinde eğitim verilir.
 • Çok tehlikeli sınıfına dahil olan iş yerlerinde ise yılda minimum bir defa olmak üzere 16 saat şeklinde eğitim düzenlenir ve verilir.

Çalışan Kişilere Verilen Eğitim Konuları

İş yerinin faaliyet gösterdiği alana göre verilen eğitimler değişmektedir. Aşağıda bu eğitimlerin bazıları belirtilmiştir:

 • İş ekipmanları güvenli kullanım
 • Genel iş sağlığı ve güvenliğinin kuralları
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sebepleri ve iş yerinde bulunan riskler
 • Yasal mevzuata dair bilgiler
 • Yaralanma, kaza ve hastalıktan korunma prensibi ve korunma teknik uygulaması
 • İş yerinde güvenli sistem ve ortam kurma
 • Çalışan kişilerin yasal sorumluluk ve hakları
 • Ekranı bulunan ekipmanlar ile çalışma
 • Kişisel koruyucu olan aletlerin kullanımı
 • Uyarı işaretleri
 • Düzen ve temizlik
 • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik maddeler ile ortaya çıkan riskler
 • Termal konforun şartları
 • Yangın olayı ve yangından korunmak
 • Ergonomi
 • Kurtarma, ilkyardım
 • Elektrik, elektriğin önemi, elektriğin riskleri ve elektrikte önlem şeklinde olmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kişilerin Eğitimi maddesinde şunlara yer verilmiştir:

“İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.”

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar