İş Kazalarının Nedenleri Bilinçsizlik Mi?

*/ ?>
İş Kazalarının Nedenleri Bilinçsizlik Mi?

İş güvenliği ve sağlığına verilen önem günümüzde oldukça artmıştır. Bilinçsizce yapılan planlamalar ve iş güvenliğine yeterince önem verilmemesi iş yerlerindeki yaralanmalara ya da can kaybına neden olmaktadır. Bu kötü durumların önüne geçebilmek için şirketlerin bazı önlemler almaları gerekmektedir. İşverenler çalışma alanlarında işçi sayısına göre belli bir oranda iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır. Bu uygulama devlet tarafından tüm şirketler için zorunlu hale gelmiştir. Bu durumu ihlal etmenin sonucundaki kazalar işçinin aleyhinde olmaktadır.

İş kazaları genellikle yönetimdeki boşluklu durumlardan, iş yerindeki çalışma ortamı koşullarından, makine, alet edevat bakımının belirlenen gerekli zaman aralığında yapılmaması ve insani faktörlerin hiçe sayılmasından kaynaklanır.

Fabrikalarda çalışan insanlar üretim süreci boyunca çeşitli alet ve araç kullanarak ölçme kontrol düzenleme ve düzeltme işlerini yerine getiren kişi, sürekli etrafını algılayıp etkilere tepki vermek zorundadır. Bu yüzden sürekli merkezi sinir sistemi ve duyu organlarının çalışır halde olması gerekmektedir ve bu işlevleri yerine getirebilmesi gerekmektedir. İnsan doğası ile orantılı olarak bu yeteneklerin kişinin sınırlarını geçmesinin imkânı yoktur. İnsanın zihinsel ve bedensel gücünü önemsemeden iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının belirlenmesi sonucunda insanın cihazlar ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilemekte ve güvenli olmayan hareketler ortaya çıkmaktadır.

Güvensiz davranışları birkaç madde ile özetlemek gerekirse

 • İşi bilinçsizce kotarmaya çalışmak
 • Dalgın olmak ve dikkat bozukluğu
 • Makina koruyucularını devre dışı bırakmak
 • Tehlikeli derecede hız ile çalışmak
 • Görevinden bağımsız bir iş yapmak
 • İş disiplinine karşı bir davranış sağlamak
 • İşe uygun alet edevat kullanmamak
 • İzin almadan ve tedbir almadan tehlikeli odada bulunmak
 • İş ile alakalı koruyucuları kullanmamak
 • Tecrübesiz kişilerin makine kullanması.

Güvensiz durumlar da iş kazalarına sebebiyet verebilir.

İş yerindeki güvensiz davranışların yanı sıra güvensiz durum ve koşullar da iş kazaları için ortam hazırlamaktadır. Bu kazalara sebebiyet veren durumlar arasında şunları sıralamamız mümkündür.

 • Güvensiz olan çalışma yöntemleri.
 • Sağlıksız ve güvenli olmayan çevre koşulları.
 • Elektrikli makinaların bazı sebeplerle topraklama yapması.
 • İşe uygun olmayan el aletlerinin kullanılması.
 • Testlerin ve kontrollerin zamanında yapılmamış olması.
 • Çok fazla yüksekte çalışma (tehlikeli)
 • Kapatılmayan tehlikeli alanlar, çukurlar gibi.
 • İşaretlemelerin usulünce yapılmaması.
 • Koruyucuları olmayan makine ve tezgahlar.
 • İş yerindeki düzensizlikler.
 • Parlayan ve patlayan ürünler.

Tüm bu koşulların yerine getirilmesi insan sağlığını ve yaşamını hiçe saymamak adına yapılan adımlardır. bu maddelerden herhangi birinin eksikliği insan yaşamına kalıcı zararlar verebilir ve bu durum iş verenlerin başına büyük dertler açabilir. Böyle bir duruma ortam hazırlamamak için en kısa zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarını bünyenize katmaya başlamalısınız.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar