İş Kazası Geçirenler Nereye Başvurmalıdır?

*/ ?>
İş Kazası Geçirenler Nereye Başvurmalıdır?

İş kazaları iş yeri içerisinde uğrandığınız ruhsal ve bedenen geçirdiğiniz hastalıklardır. İş kazası geçiren işçi ve işverenin yapması gereken bazı kurallar yer almaktadır. Bu kurallar kanunlarında belirlemiş olduğu yasalar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumların belirlenen zamanlarda belirlenen yerlere bildirilmemesi durumunda cezai işlem başlatılmaktadır. İş kazası olabilmesi için;

  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu esnada,
  • Emziren sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna emzirme için verilen zamanlarda,
  • İşverene bağlı olarak çalışmakta olan sigortalının, görev icabıyla işyeri dışından başka bir yere gönderilmesi halinde asıl işini yapmaksızın geçen sürede,
  • Sigortalının, işveren tarafından belirlenen taşıtla işin yapıldığı yere gidiş ve gelişi süresince,

Meydana gelebilecek her olay sigortalıyı anında ya da sonradan ruhsal ve bedenen uğramış olduğu olaylardır.

İş kazası geçiren kişiler ve işveren SGK’ya iş kazasını bildirmesi gerekmektedir. Olay anında kolluk kuvvetlerine bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bölgeyle ilgilenen bakanlığa kazanın bildirimi yapılmalıdır.  İş kazanın bildirilmesi gereken yerler bilinmeli ve verilen süreler içerisinde bildirimi yapılmalıdır. Bildirilmemesi halinde işverene cezai uygulama yapılmalıdır.

İş kazalarında sigortalı olmanız gerekmektedir. Sigortasız çalışan bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde bu kanundan yararlanması olanaksızdır. Sigortasız olarak iş kazasından yararlanabilecekler, çırak, işletmelerde mesleki eğitim görmekte olan öğrenciler de iş kazası ve mesleki hastalık durumlarında kanunlardan yararlanabilmektedir.

İş Kazalarında Belirlenen Yerlere Bildirim Süresi

  • İş kazası geçirilmesi durumunda, işveren tarafından bulunulan yerlerdeki etkili kolluk kuvvetlerine anında bildirilmelidir. Kuruma en geç bildirim süresi üç iş günü olarak belirlenmiştir.
  • İş kazası geçirmiş olan sigortalı, iş kazasına ilişkin rahatsızlığını bildirmesine engel olmadığı günden itibaren üç gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
  • İşverenin kontrolü dışında yer alan yerlerde geçirilen iş kazalarını iş kazasının öğrenilmesinden itibaren üç gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. en yakın kolluk kuvvetlerine bildiriminin yapılması gerekmektedir.
  • Sigortalı eğer durumunu bildiremeyecek durumda ise, hekim raporu tarafından belgelenmesi şart olmaktadır.
  • Belirlenen zamanlar içerisinde iş kazası bildirimi yapılmaz ise iş göremezlik ödeneği alamayacaktır. Bildirim yapımı tarihinden sonraki günler için ödenek ödenmektedir.

İş Kazası Bildirgesi Nereye Verilir?

SGK tarafınca hazırlanmış olan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olan kişiler tarafından internet yolu ile SGK’a bildirilmelidir. Sadece internet yolu ile değil isterseniz direk olarak ya da posta yolu ile kazanın geçmiş olduğu yere bağlı olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

SGK’ya bildirim yapıldıktan sonra, SGK’ya bağlı müfettiş ile iş kazasının olduğu alan incelenmektedir. Bu incelenmeden sonra değerlendirilmeler yapılıp karar verilmektedir.

İŞ kazalarının sayılarını arttırmak için yapılması gereken en önemli konu iş güvenliği ve sağlığı konusunda işveren ve işçilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sadece bilgilendirilme yetmemektedir. İş yeri ortamınızda güvenliği en şekilde sağlamanız gerekmektedir. Bunun için bir risk raporu hazırlamanız gerekmektedir.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar