İş Güvenliğinin Temeli Nedir?

*/ ?>
İş Güvenliğinin Temeli Nedir?

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden dolayı kaynaklanmakta olan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar iş sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. İşyerinin iyi bir biçimde düzenlenmesi o iş yerinde çalışan personellerin moral gücünü yükseltir ve aynı zamanda iş veriminin artması ve çoğu iş kazalarını önlemesi konusunda katkı sağlar. İşyerinde düzensizliğe yol açmakta olan etkenler ortadan kaldırılmalı ve gerekli önlemler alındıktan sonra sürekli olarak günlük takip ve denetimler ile kontrol yapılmalıdır.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amaçlarından bazıları şunlardır;

  • Çalışanların korunması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek
  • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
  • Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek
  • Üretimin devamlılığını sağlamak
  • Çalışma verimi arttırmak

İş Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Durumlar

İş güvenliği uzmanlarının işyerlerinde en çok karşılaşmakta olduğu hatalar arasında güvensiz bir çalışma ortamı, firma tarafından verilen iş kıyafetlerinin işçi tarafından giyilmemesi ve işveren tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasıdır. İşçiler zaman zaman koruyucuları devre dışı bırakabilmekte, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmamakta, uyarılara rağmen tehlikeli bölgelere giriş yapmakta ve bu durumlara benzer daha pek çok tehlikeli davranışlarda bulunabilmektedir. İş kazalarının pek çok nedeni olabilmektedir ancak tehlikeli çalışma koşulları, denetimsizlik ve tehlikeli davranış iş kazasına en çok neden olmakta olan faktörler arasında yer almaktadır. İş güvenliği uzmanları belirli aralıklar ile denetim yaparak işçilerin kurallara uyup uymadığını denetlemesi gerekmektedir.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinde İşçilerin Sorumlulukları

İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmakta olan her türlü önlem ve kurallara uymak zorundadır. İşçilerin iş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uymadığı düzenli bir şekilde denetlenmelidir. İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve diğer çalışan kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına dikkati etmelidir. İşçilerin sorumluluk sahibi olması ve iş güvenliği kurallarına uyması iş kazası oranlarını düşürmektedir.

İşçilerin sorumluluklarından bazıları şunlardır;

  • Kendilerine sağlanmakta olan kişisel koruyucu donanımı doğru bir şekilde kullanmak ve iş bitiminden sonra muhafaza edildiği yere geri koymak
  • Makine, cihaz ve taşıma ekipmanlarını doğru ve kurallarına uygun bir şekilde kullanmak
  • İşyerindeki makineleri iş dışında keyfi olarak kullanmamak
  • İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği yapmak
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar