İş Güvenliği ve Sağlığı nedir? Nasıl Sağlanır?

*/ ?>
İş Güvenliği ve Sağlığı nedir? Nasıl Sağlanır?

Bir iş yerinin  faaliyetlerine devam edebilmesi için belli sınıf ve pozisyonlardaki işçiler tarafından üretimlerin, hizmetlerin olağan bir şekilde devam etmesi gerekir. Fakat bazı durumlarda kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar genelde iş kazası olarak adlandırılan ve daha önceden alınması gereken tedbirlerin yetersiz olduğunu göstermektedir.  Sürekli adı geçen ve hemen her yayın kuruluşunun yayınlarında ve medyada kendisine yer bulan bu iş güvenliği nedir?

Sözlük tarafından bilinen adıyla İş Sağlığı ve Güvenliği, kısaca İSG olarak bilinen bu terim, farklı kanunlar ve yapılanmalar ile işçileri koruma altına almak için oluşturulan uygulamaların ve tedbirlerin tümünü kapsayan bir anlam ifade etmektedir. İşçilerin çalışma saatleri içerisinde herhangi bir iş kazasına uğramamaları için güvenli bir iş alanı oluşturulmalıdır. İşte bu kanun ve yapılanmalar sayesinde işveren, güvenli bir iş alanı oluşturmak zorundadır. Aynı zamanda çalışan işçilerin sağlığı da bu noktada büyük önem taşımaktadır. Her işin farklı farklı çalışma alanları olduğu için, işçilerin farklı psikolojilere bürünmeleri mümkündür. Dolayısıyla işverenler, işçilerini bu psikolojik ve fiziksel etmenlerden korumakla yükümlüdür.

İşyerlerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bazı iş güvenliği kanunları belirlenmiştir. İşverenler, iş yerindeki çalışma ortamlarını bu kurallara göre düzenlemeli ve işçilerinin güvenliğini sağlamaya dikkat etmelidir. Tüm dünyada büyük önem taşıyan ve kanunlarla da koruma altına alınan işçi hakları, bazen ihlal edilmektedir. Bu ihlallere fırsat vermemek için İş güvenliği uzmanlarına büyük görev düşmektedir. İş güvenliği uzmanları, bir iş yerinde işçilerin güvenliğini sağlamak için gerekli yapılanmaları sağlayan kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Bu kadrolarda görev sahibi olabilmek için birçok farklı yöntemin olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle mühendis ve mimar gibi teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Ayrıca üniversite eğitimini iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde tamamlamış bireyler de iş güvenliği uzmanı olabilir.

İş güvenliği uzmanının birçok görevi vardır. Başlıca görevi ise, bağlı olduğu iş yerinin güvenliğini sağlamasıdır. İş alanında bulunan malzemelerin düzenlenmesi, iş güvenliğini riske atacak herhangi bir olumsuz etkenin varlığını belirlemesi gibi önemli görevleri vardır. İş yerlerinde risk değerlendirmeleri de yapar ve oluşabilecek kaza riskini en aza indirmekle görevlidir. Bu tarz önlemleri de ilgili kanun ve yapılanmalara uygun bir şekilde alması gerekmektedir. Ayrıca işçileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeli, gereken eğitimi vermelidir. İş yerimi hekimi gibi kendi alanıyla bağlantılı konumlardaki kişilerle fikir alışverişi de yapması gerekir.

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği uzmanı, iş yerinde çalışan işçilerin kazasız ve güvenli bir şekilde üretime veya hizmete devam edebilmesi için uygun alanı sağlamakla görevlidir. Bu görevini de ilgili kanunlara uyarak ve bilimsel çalışmalarla tescilleyerek yapmalıdır. Yukarıda da anlatıldığı gibi birçok meslekten gelen bireyler, iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Gerekli eğitimi almış ve görevini başarılı bir şekilde gerçekleştiren bireyler olması yeterlidir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar