İş Güvenliği Ve Sağlığı Kanunu

*/ ?>
İş Güvenliği Ve Sağlığı Kanunu

Geçmişten günümüze, iş güvenliği ve sağlığının işyeri ve çalışanlar için fazlasıyla mühim bir mevzu olduğu bilinmektedir.  Hayati önem arz eden iş güvenliği ve sağlığı için devlet tarafından kanun hazırlanmış olmakla birlikte halen çalışmalar yürütülmektedir. İşyerlerinde, işletmelerde kaza riskinin minimum düzeye indirilmesi hatta tamamen engellenmesi için kanun düzenlenmiştir. Kanunda, bu konu ile ilgili bazı uygulamalara yer verilmiş ve bu uygulamalar, tüm Türkiye genelinde zorunlu kılınmıştır. İşyerinde güvenliği sağlamak için hazırlanan bu kanun ve maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Böylelikle, çalışanlar için güvenli koşullarda, çalışma ortamı sağlanabilmektedir. İş güvenliği ve sağlığı kanunu, tamamen işyeri ve işçiler için iş güvenliğini sağlama amacı taşır. Hem işyeri, hem de işçi için maddelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

İş Güvenliği Ve Sağlığı Kanunu Maddeleri

İş güvenliği ve sağlığı için hazırlanan kanunda çok sayıda madde yer almaktadır. Bu maddelerle, işyerinde bazı uygulamalara başlanmıştır. Bu uygulamalar, kamu ya da özel gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli kılınmıştır. Peki, iş güvenliği ve sağlığı kanunu maddeleri nelerdir?

İşyerlerinde Tehlike Durumu Sınıflandırması

Kanunda, işyerlerinde tehlike durumuna göre sınıflandırma yapılacağına ilişkin bir madde yer almaktadır. Buna göre, işyerlerinde tehlike sınıflandırması yapılacaktır. Bu sınıflandırmanın amacı, işyeri sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması ile ilgilidir. Tehlike sınıfları ise çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Bu sınıflandırma sayesinde, alınacak önlemleri belirlemek ve çalışmaları gerçekleştirmek kolaylaşır.

İşyerlerinde İş Güvenliği ve Sağlık Güvenliği Uzmanları Olacak

İş sağlığı ve güvenliği kanunu maddeleri arasında işyerlerinde İSG personellerinin görev yapacağı ile ilgili bir madde bulunmaktadır. Kanunen, her işyerinde bir iş güvenliği uzmanı ve bir sağlık güvenliği uzmanının olması gerekmektedir. Çalışan sayısına ve işyeri türü ayrımı gözetmeksizin, her işyeri için şarttır. İSG yani İş Sağlığı Güvenliği personelleri, işverenin ya da işletme sahibinin önlem almadığı ve hayati tehlike arz eden riskler bulunması halinde, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmalıdır. Ayrıca, iş kazasının oluşması durumunda, ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekiminin yetkisi askıya alınacaktır.

Küçük İşletmelere Devlet Tarafından Destek Verilecek

İş sağlığı ve güvenliği kanunu,  devletin küçük işletmelere bu konuda maddi destek sağlayacağı konusunda bir madde içermektedir. Maddeye göre, kamu haricinde 10’dan az çalışanı olan ve çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfında olan işletmelere, işyeri sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maddi destekte bulunacaktır. Ayrıca, sigortasız personel çalıştırdığı belirlenen işyerlerinden, yapılan desteğin yasal faizi ile birlikte geri alınacağı da belirtilmektedir.

Risk Değerlendirmesi Zorunludur

İşyerlerinin, var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin tespit edilmesi ve engellenmesi için risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Ayrıca, bu çalışmalara İSG personelleri ile birlikte çalışanların da katılması sağlanmalıdır. Risk değerlendirmesi güncel tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. Risk değerlendirmesinin yapılması ve sürekli güncellenmesi, işyerinde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar