İş Güvenliği Ve Sağlığı Hakkında Yapılması Gerekenler

*/ ?>
İş Güvenliği Ve Sağlığı Hakkında Yapılması Gerekenler

İş hayatında ve ülkemizde birçok iş kazaları hakkında önlem alınması gereken ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında neler yapılması gerektiğini tam olarak bilinmiyor. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kısaltılmış adıyla İSG olarak bilinmektedir. İş yerlerinde oluşan kazalardan, iş yeri risklerinden ve işçi güvenliğinden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları sorumludur.

İş Yerinde Tüm Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

Kamu ve özel sektörde çalışan bütün herkes kanunlara uymak zorundadır. Stajyerler, kalfa ve çıraklar içinde iş sağlığı ve güvenliği geçerlidir.

Önleyici Yaklaşım

Bir iş yerinde bütün sorumluluk iş verene aittir. İş veren kişi iş sağlığı ve güvenliğini iş yerinin her yerinde sağlamalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ya da çalışanları iş yerinde ki risk değerlendirmesini sürekli yapmalıdır. İş hastalığı veya kazası olduktan sonra değil işçiye ve iş yerine kaza gelmeden önce önlenmelidir. Bu nedenle iş veren kişi işçileriyle birlikte iş yerinin her bölgesinde ve alanında iş kazası oluşabilecek tehlikeleri belirlemeli ve önlem almalıdır.

Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırma

Tüm iş yerlerinde işçilere daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı verebilmek için işin tehlike derecesine uygun şekilde sınıflandırma yaparak bu konularda uzman kişileri bünyesinde çalıştırarak daha faydalı olabilir.

Yapılan işe göre tehlike sınıfları belirlenmelidir. Bu iş yerlerinde bu sınıflandırmaya göre yetkili belgeye sahip kişiler çalıştırılmalıdır. Çok tehlikeli bir iş yerinde A sınıfı belgesine sahip kişiler çalıştırılırken tehlikeli yerlerde B sınıfı, az tehlikeli iş yerlerinde ise C sınıfı belgesine sahip kişiler çalıştırılarak iş yerleri işçisine daha iyi bir ortam sunmuş olur. Bütün iş yerlerinde İş Sağlığı Uzmanı ve Hekimi olmak zorundadır. İş yerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelleri bulunmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve personelleri, iş güvenliğini tehdit eden riskli iş yerlerini Sağlık Bakanlığı’na bildirmelilerdir. Bu önlemler ihmal edildiği zaman İş sağlığı görevlisinin belgesi askıya alınır.

Risk Değerlendirilmesi

İş verenler iş yerlerinde oluşabilecek iş kazalarından veya dışarıdan gelebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmamak için tehlikeleri belirlemeli ve önlem almalıdır. İş verenle birlikte, işçiler ve iş güvenliği personelleri de katılmalıdır. İş yerlerinde kaza oluşmaması için risk değerlendirilmesi sürekli yapılmalı ve güncel tutulmalıdır. Maden ve metal yapı gibi çalışma yerlerinde risk değerlendirilmesi tutulmamışsa ve iş kazaları belirlenmemişse ve bunlara önlem alınılmamışsa eğer çalışmalar durdurulur.

Sağlık Taraması

İş yerine çalışan alınırken çalışacak kişilerin sağlık hassasiyetleri öğrenilmeli ve oluşabilecek risklere karşı tüm çalışanların sağlık taramasından geçirilmelidir. Çalışanları sağlık muayeneleri yapılmalı ve işe alınacak kişilerin ise işe alınmadan önce muayene yapılması gerekir. Oluşacak olumsuz hastalıklara karşı önlem alınmalıdır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar