İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olurum?

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olurum?

2012 tarihinin Haziran ayında kabul edilen Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğü girmesiyle beraber tüm iş yerlerine önemli yükümlülükler getirildi. Kanun yürürlüğe girmiş olduğu dönemden itibaren yaklaşık 10 bin insana istihdam sağlaması da beklenmektedir. İş Güvenliği Uzmanı olmak için ne yapmak gerekiyor?

İşverenler hem de çalışana pek çok yeni yükümlülük getirmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında pek çok yeni uzman da sahaya inmiştir. Kanun, kamu ya da özel sektöre ait bütün işleri ile beraber işyerlerini, çırak veya stajyerler de yer almak üzere tüm çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsama almıştır. Bu sayede 1 milyon 436 bin işletmeyi ve 11 milyon çalışan insanı kapsama almış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde iş kolları az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrılmış ve düzenlemeler de buna göre yapılmıştır.

Kanuna çerçevesinde işveren ve çalışanın yanı sıra aynı zamanda işyeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanlarına sorumluluklar yüklenmekte, bir önceki kanundaki sorumlulukların altı çizilmektedir. Öte yandan işverenlere maddi ve manevi tazminat, çalışana yapılan işi durdurma ve iş akdini fesih yetkisiyle beraber işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına yapacakları herhangi bir ihmal dahilinde yetkilerinin askıya alınması ya da yetki iptali gibi sonuçlar doğurmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belgelendirilmiş olan mühendis, mimar ve teknik personele İş Güvenliği Uzmanı denmektedir. Teknik eleman olarak bahsedilmiş olan grupta, teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültesi içerisinde fizik ya da kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer almaktadır.

Eğitimlerin Kapsamı Oldukça Geniş

Mühendis, mimar veya teknik personeller uzmanlık belgesi alabilmek adına, bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ya da özel eğitim şirketlerinin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılması gerekir. Bu eğitimler genel olarak 220 saatten az olmamaktadır. Bunun 180 saati teorik şekilde 40 saati ise pratik eğitim olarak yapılmaktadır. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşmektedir.

Sertifika sınıflandırması

İş Güvenliği uzmanlarının A, B ya da C sınıfı belgelere sahip olması gerekir. Bu belgeler genel olarak işin tehlikesine göre sınıflandırılır. Buna göre; C sınıfı ve belgeye sahip olan kişiler az tehlikeli sınıflarda, B sınıfı belgeye sahip olanlar kişiler ise az tehlikeli ve tehlikeli işlerde, A sınıfı belgeye sahip olan personel ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işlerde çalışmaktadır.

Uzmanlık sınavları

Eğitimlerin sonunda yapılacak olan sınavları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Alınacak olan belgenin sınıfına göre ayrı ayrı düzenlenmiş olan bu sınavlar yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Sınavdan 70 puan ve üzerinde bir puan alınması gerekmektedir. Başarılı olanlar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi almaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar