Belediye’den Çalışanlarına Eğitim

*/ ?>
Belediye’den Çalışanlarına Eğitim

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü içerisinde görev yapan çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Görevli olan personele belediye içerisinde yer alan toplantı salonunda iş kazaları, kazaların oluş şekilleri, bunlara karşı alınacak önlemler, kazalardan korunma şekilleri ve risk değerlendirme eğitimi verildi.

Çalışanlara eğitim veren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Elvan Yıldıran, ülkemizde oluşan kazaların %88’inin çalışanlardan yani işçilerden kaynaklandığını açıkladı. Yapılmakta olan denetimlerde alınacak tedbirler ile bu kazaların önüne geçileceğini vurgulamıştır. Bunun daha önceden gözlemleri sonucunda önüne geçildiğini dile getirmiştir.

İş Kazaları Hakkında Bilgilendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Elvan Yıldıran iş kazalarının %2’sinin ön görülmeyen doğal yollardan kaynaklandığını söyledi. Belediyelerin Fen İşleri biriminin çalışma şekli ve yöntemlerine bakıldığında diğer alanlara göre iş kazalarına daha yatkın olduğunu dile getirdi.

Çalışılan bu birimde iş kazalarının daha çok oluşabileceğinden çok nasıl önlemler alınarak bu kazaların önüne geçilebilir, bunun incelenmesi gerekmektedir. Alınacak olan tedbirler ile çalışanların bu almış oldukları eğitimden sonra iş güvenliği önlemlerine tam olarak uymaları sonucunda bu kazaların oluşumu en aza indirilmiş olacağını dile getirmiştir.

Kullanılan Makineler

Kullanılan iş makinelerinin bütün özelliklerinin kullanan çalışanlar tarafından bilinmesi gerektiğini belirtti. Bu özellikleri bildikten sonra çalışanların görev tanımı ve sorumlulukları dışında hareket etmelerinin önemini vurgulayan Yıldıran, çalışma kurallarına tamamıyla uyulması gerektiğini ve iş yerlerinde kullanımı gerekli olan koruyucu ekipmanları çalışanların kullanılması gerektiğini dile getir.

Bu eğitimin sonunda çalışanların eğitim hakkındaki soruları alınıp cevaplandırıldı. Daha sonrasında eğitim gereğince İSG eğitimi hakkında sınav yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenli eğitiminde mühendislik revizyon çalışmalarının kapsadığı konular yer almaktadır. Bu konular;

 • Tehlikelerin bilinmesi
 • Belirlenen tehlikelerin analizi
 • Tehlikeleri önleme yollarının belirlenmesi
 • Tehlikelerin önlenmesine ilişkin önlemlerin tedbirlerinin alınması

Olarak bilinmektedir. Bunun yanında çalışanları ikna ve teşvik için yapılması gerekenler;

 • Eğitim çalışmaların yapılması
 • Uyarı afişlerinin ve ikaz levhalarının belirlenen bölgelere asılması
 • Ödüllendirmeler

Olarak yapılmalıdır. Bu sayede çalışanlar daha tedbirli bir şekilde çalışarak iş kazalarına karşı önlemlerin alınmasına ve çalışanların daha tedbirli bir şekilde çalışması sağlanmış olacaktır.

Ergonomiden yararlanmak için yapılması gerekenler arasında;

 • İşe uygun olarak işçi alımı gerçekleştirmek
 • İşçiye uygun olan işi bulmak
 • Ergonomik aletler ve edevatlar ile uygun çalışma ortamı sağlamaktır.

Çalışma ortamında disiplin önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir. Bu disipline uymayan çalışanlara karşı önemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler arasında;

 • İhbar yapılması gerekir.
 • Ücret kesintilerinin yapılması gerekir.
 • Kıdem indirme
 • Göreve geçici olarak ya da sürekli olarak son verilmesi gerekmektedir.

Bunlar olduktan sonra çalışanlarda daha farklı bakarak iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verecektir. Ödüllendirmeler ve cezalar insanların işlerinde daha dikkatli çalışmasını sağlayacaktır. Bu sadece çalışandan değil işvereninde iş sağlığı ve güvenliğine önem vermesiyle olacaktır. İşverenin yapmış olduğu hatalardan daha büyük cezalar alınacağı kanunlar tarafından da belirtilmiştir.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar