Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Güvenliği

*/ ?>
Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Güvenliği

Günümüzde önemi artan bir konu olarak iş güvenliği herkesin çeşitli sebeplerden ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Çalışanlar ve işverenler aralarında bağlayıcı ve gerekli olan bu öğe çalışanların çalışma koşullarını düzenlerken, yaralanma va can kaybının da önüne geçmekte.

Ülkemizde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusu günümüzde ivme kazanmış ve çeşitli eğitimler ile desteklenmekte iken dünyanın çeşitli yerlerinde bu konuya karşı gösterilen özveri acaba nasıldır?

İş Güvenliği Ve Avrupa

ESAW adındaki istatistik yani Avrupa İş Güvenliği İstatistiklerinin kuruluş amacı 1990 yılları ve sonrasında çalışma alanlarındaki iş kazalarının derlenip bir istatistik oluşturulmasıydı ayrıca karşılaştırılabilir bilgi kaynağı sağlamada önemli bir faktör olmuştur ve bir veri tabanı oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmalar ışığında bir anket hazırlanmış ve anket zamanla bir rapor haline getirilip yayınlanmıştır.  Peki, bu rapor tam olarak neyi içermektedir? İş kazaları ve çalışma alanlarında yaşanan sorunsallar üzerine ulusal bilgilendirme sistemi üzerine üyelikleri bulunan ülkelere gönderilip doldurmalarını istedikleri bazı sorular ve sorunsalların nedenleri bulunmaktadır. Soruların yanında sorulara verilmiş cevaplar da bulunmaktadır.

Sektör ve branş ayrımı olmaksızın tüm Avrupa birliği ülkeleri bir çalışma alanında kaza, can kaybı ya da iş güvenliğini ihlal edecek bir durumla karşı karşıya kalındığı an bu durumu yetkili mercilere derhal bildirmektedirler. Özellikle irdeleyecek olursak tüm Avrupa üye ülkeleri ( Hollanda ve Yunanistan hariç ) iş kazalarına yönelik farklı sigorta programları bulunmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında kullanılan program 50 yaşından büyüktür. Hollanda haricindeki tüm ülkelerde çalışanlara işçi sigortası yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bununla da kalmamış İngiltere, Lüksemburg, İsveç, Avusturya ve Portekiz’de tüm kendi adına çalışmakta olan kişiler için bile sigorta zorunlu hale gelmiştir. Bakabileceğimiz diğer Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, Danimarka İtalya İspanya ve Finlandiya ise kendi adına çalışanlar için bazı özel durumlarda sigortayı zorunlu koşmaktadır.

Avrupa ülkelerinde sigortacılık kavramı, kamu sosyal güvenlik sisteminde bir çark olabilirken aynı zamanda özel kuruluşlar tarafından da yürütülmektedir.  Özel kuruluşlar faaliyetlerine devam edebilirken bunun yanında çok veya az devlet kontrolü ile faaliyetlerine devam eden kuruluşlar da bulunmaktadır.

Üye ülkeler arasından yalnızca İspanya fayda sağlamayan organları içinde sigortacılık sisteminin yönetilmesi konusunda rekabeti desteklemektedir.

Ülkemizdeki İş Güvenliği İvme Kazanıyor

Devlet, oluşan kötü olaylar ve meydana gelen yaralanmalar ya da can kayıpları sebebi ile iş güveliğine ne yazık ki son dönemlerde önem vermeye başlamıştır. gerek yasaların sertleşmesi gerekse yaptırım ve cezaların caydırıcı olması iş verenlerin çalışanlarının can sağlığı hakkındaki düşüncelerini değiştirmesine denen olmuştur.

İş kazalarından meydana gelen yaralanma ve can kayıplarının oluşturduğu grafik azalan yönde ilerlerken, iş güvenliği uzmanı çalıştırma sayısı ters orantılı olarak yükselen bir grafikte seyretmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar