Yapı İşlerinde İş Güvenliği

*/ ?>
Yapı İşlerinde İş Güvenliği

Yapı İşleri, çalışma hizmetleri konusunda, yüksek riskli sektör olarak yer alıp, iş kazası sayısı ya da kaza sonucu meydana gelebilecek ölüm sayısı konusunda, tüm sektörler arasında birinci sırada bulunmaktadır.

Yapı işleri genel olarak geçici işleridir. Bu nedenle çalışmalar belirli sürelidir. Diğer yandan günlük çalışma süreleri uzun ya da çalışma saatleri düzensiz olabilmektedir. Bu yüzden çalışanların motivasyonu yeterli olmayabilir.

Gerçekleştirilecek çalışmalar devamlı olarak dalgalanma gösterir. Bu yüzden de alınması gerekli önlemler de sık sık değişim göstermektedir.

Eğitimsiz ve vasıfsız kişilerin çok sayıda çalıştığı bir sektör olarak yer almaktadır. Çalışanlar sık değişir, işçi sirkülâsyonu fazla bulunmaktadır.

Yapı İşleri içerisinde

Üretim şekli ve kullanılan malzemeler çeşitli olabilmektedir

Çalışma alanları genel olarak geniş ve dağınık görülmektedir. Bu yüzden çalışanların topluca korunmaları mümkün olmamaktadır.

Termal konfor şartları konusunda her türlü olumsuzluğa rastlanmaktadır.

Hazırlık Koordinatörü

Projenin hazırlık aşamaları içerisinde işveren ya da proje sorumlusu aracılığı ile sorumluluk verilen, sağlık ve güvenlikle ilgili yer alabilecek görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi İfade etmektedir.

Proje Sorumlusu

İşveren tarafından görevlendirilmiş olan ve işveren adına projelerin etkin şekilde hazırlanmasından, uygulanmasından kontrolünden sorumlu olacak gerçek ya da tüzel kişiyi İfade etmektedir.

Uygulama Koordinatörü

Projenin uygulanması esnasında işveren ya da proje sorumlusu aracılığı ile sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili olarak görevleri etkin olarak gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi İfade eder.

İşveren ya da proje sorumluları, yapı işine başlamadan hemen önce, yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate almakta, uygulanacak kuralları daha önceden belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini tam anlamı ile içeren çalışmalar yapılmıyorsa koordinatör ataması yapılmayabilir.

İşveren ya da proje sorumlusu yapı işlerinde 30 iş gününden fazla sürebilecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalıştırması durumunda işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla ise yapı işine başlamadan önce gerekli bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermesi gerekir.

İşverenin Genel Yükümlülükleri

Yapı kısımlarının düzenli tutulması,

Yapıların yeterli temizlikte olması,

Malzemenin taşıma ve kullanım şartlarının düzenlenmesi,

Yapı alanı içerisinde çalışma yerlerinin seçimi sırasında bu bölgelere ulaşımın ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi,

Çeşitli malzemeler ile beraber daha çok tehlikeli malzeme ve maddeler konusunda uygun depolama alanları belirlenmesi,

Tesis ve ekipmanın kullanımına başlamadan hemen önce ve periyodik olarak teknik bakım yapılması,

Tehlikeli malzemelerin kullanma koşullarının düzenlenmesi,

Çeşitli işler ya da işin aşamaları konusunda öngörülecek sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre tekrardan belirlenmesi,

Atık ve artıkların depolanma işlemi, atılması ya da uzaklaştırılması,

İşverenler ve kendi ismine çalışanlar arasında yapılacak işbirliği,

Yapı alanı içerisinde ya da yakınında yer alan endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınması gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar