İş Güvenliği Kanunları

*/ ?>
İş Güvenliği Kanunları

Son yıllarda özellikle madenlerde yaşanan kazalar sonucu çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Oluşan çalışan bilinci ve insanların can güvenliğini sağlamak için harcanan gayretler, yoğun olsa da ne yazık ki işçilerin bu kazalarda hayatlarını kaybetmesini sağlayamadı.

2012 yıl Haziran ayında yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girerek yaşanan bu can kayıp-larının önüne geçmek için tedbirler alındı. Kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren yaklaşık olarak 10.000 kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak

Yeni çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, hem işveren açısından hem de çalışan açısından pek çok yükümlülük getirmektedir. Bu kapsamda pek çok eleman sahada çalışmaya başladı ve kamu ya da özel sektör tüm işleri, işyerlerini, çırak ya da stajyer pozisyonları da dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına aldı. Böylece ülkemizde çalışmakta olan herkes, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çok tehlikeli, tehlikeli ya da az tehlikeli olmak üzere kategorilere ayrıldı. Elbette yapılan düzenlemeler tehlike boyutuna göre yapıldı.

Kanun sadece işveren ve çalışana değil, aynı zamanda işçi sağlığı konusunda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına da sorumluluklar yüklemektedir. İşverene herhangi bir ihmal sonucu oluşabilecek kazalarda maddi ve manevi tazminat, çalışana ise iş durdurma, iş akdini fesih gibi yetkileri verirken, işyeri hekimlerini ve iş güvenliği uzmanlarını da yetkilerin askıya alınması ya da iptali şeklinde ceza alma şeklinde sonuçlara götürebiliyor. Artık nerede ise işveren kadar işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da yaşanacaklardan sorumlu hale geliyor.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere pek çok mimar, mühendis ve teknik elemana görev verebiliyor. Ancak bu kişilerin iş güvenliği ile ilgili bir kursa katılmış olmak zorunluluğu bulunmaktadır.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için kişilerin öncesinde mühendislik, mimarlık, teknik öğretmen ya da fen – edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekiyor. Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmuş bulunan kişiler bakanlıkça yetkilendirilmiş bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen bir kursa katılmak zorundalar.

Bu eğitimler toplamda en az 220 saat olarak düzenlenmiş özel eğitim programlarıdır. Bu 220 saatin, 90 saati uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilen 180 saati teorik eğitim, 40 saati ise pratik eğitimden oluşuyor.

Eğitim sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaptırılan ya da yapılan sınavlara başvurulabiliyor. Sınavlar alınmak istenen belgenin tehlike sınıfına göre ayrı ayrı ve yılda iki kez olmak üzere düzenleniyor. Bakanlık tarafından iş güvenliği uzmanı yetki belgesi sınavda en az 70 puan almış kişilere veriliyor.

Sertifika Sınıfları

İş güvenliği uzmanı sertifikaları tehlike ölçüsüne göre üçe ayrılıyor.

Buna göre C sınıfı belgeye sahip olanlar sadece az tehlikeli işlerin güvenliğinin denetlenmesini gerçekleştiriyor. B sınıfı sertifika sahibi olanlar hem C sınıfı hem de tehlikeli işlerin iş güvenliğini denetliyor. Son olarak da A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası sahipleri çok tehlikeli işler de dahil olmak üzere tüm iş risklerinde denetim hakkına sahip olabiliyor ve bu işlerde çalışabiliyor.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar