Ülkemizde İş Güvenliği İstatistikleri

*/ ?>
Ülkemizde İş Güvenliği İstatistikleri

Yazımızı SGK kurumunun 2010 yılında yayınladığı istatistikler üzerinden sürdüreceğiz. Bu istatistiklerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik hazırlanmış değerler bulunmaktadır.

2010 yılında SGK’nın yayınladığı iş kazaları ve hastalıkları istatistiğine tam 10 milyon çalışan konu olmuştur. Bu verilere göre yaşanan iş kazası sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. 2010 yılında 62 bin 963 iş kazasının yaşandığını bizlere gösteren rapor bunun yanında 533 meslek hastalığı da tespit etmiştir. İş kazalarının tam 1.454’ü ölümle sonuçlanırken birçok yaralanma ve vücut bütünlüğünün bozulması yönünde talihsiz olaylar da yaşanmıştır. 2010 ve 2009 yılları sonuçlarını karşılaştırdığımızda geçmişe göre yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalıklarından zarar görmede azalma tespit edilmektedir.

Tüm verileri topladığımızda görebiliriz ki 2010 yılında iş kazaları ve meslek hastalıklarından en çok etkilenen grup 8 bin 150 kaza sayısı ile kömür ve linyit madenlerinin çıkartılması sırasında yaşandığı saptanmıştır. Takibinde ise 6 bin 918 kaza ile metal işçiliği gelmektedir. Ana metal işçiliği ise 3. sırada 4 bin 621 kaza ile yerini almaktadır.

En Fazla İş Kazası Hangi Şehirlerde Yaşanıyor?

Bu istatistiğe baktığımızda nüfus ve sanayileşmenin yüksek olduğu iller gayet tabi ilk sırada kendilerine yer bulmaktadır. En fazla iş kazası yaşanan şehirler için birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir, üçüncü sırada ise Bursa vardır. Peki, yaşanan iş kazalarının en önemli sebebi neydi? Çalışanları çalışma ortamlarındaki cisimlerin sıkıştırması, keskin cisimlerin batması, parçalanması, yüksekten düşmek, ezilmek ve makinaların verdiği zararlar sebebiyet vermektedir. Saydığımız sebeplerden ötürü yaşanmış olan kazalar tüm istatistiğin yüzde 82 sini oluşturmaktadır.

Kaybedilen İş Günün Sayısı

2010 yılı istatistiklerine göre meslek hastalıkları ve iş yeri kazalarından ötürü kaybedilen iş günü sayısı bir önceki yılda toplanmış olan verilere göre yüzde 4,6 oranında bir azalma gösterirken 1 milyon 516 bin 24 olarak da kayıtlara geçmiştir. Yaklaşık 50 bin tane mağduriyet sahibi çalışan bu günlerini hastanede yatarak geçirdi.

Yapılan araştırmalar ışığında en fazla iş kazasının görüldüğü yaş aralığı 25-29 yaşlarıdır. Bu sayıyı oran olarak irdeleyecek olursak iş kazalarına maruz kalanların 24 ü erkekler için belirlendi, 18 i kadınlar için.

İstatistiklerin sonuçlarına göre can kaybı ile sonuçlanan iş kazalarının sayısı 2010 yılında da artış göstermektedir. 2009 yılına göre 2010 yılında ölümle sonuçlanan iş kazaları oranında yüzde 23 lük bir artış görülmekte iken rakamsal olarak 1.444 kişi yaşamını kaybetmiştir. En yüksek oranı ise 2010 yılında iş kazasından ölümlerde bina inşaatı yapımında çalışanlar yer almaktadır. Takibinde ise kara taşıma iş kazaları 133 ve boru hattı döşemeciliğinde yaşanan iş kazalarında 107 kişinin hayatını kaybettiğini saptamış olduk.

Bir insan hayatının bile çok önemli olduğu dünyada bu denli yüksek rakamların var oluşu bizi harekete geçirmelidir. Farkındalık için el ele verelim.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar