Maddi Hasarla Sonuçlanan İş Kazasının Kaydının Alınması

*/ ?>
Maddi Hasarla Sonuçlanan İş Kazasının Kaydının Alınması

İşyerlerinde çalışmalar esnasına çeşitli kazaların meydana gelmesi mümkündür. Kişilerin dikkatsizliği, gerekli önlemin alınmaması, bilinçsizlik, cihazların doğru kullanılmaması gibi çeşitli sebepler iş kazası nedenleri arasında yer almaktadır. Meydana gelen iş kazaları sonucunda maddi ve manevi zararlar ortaya çıkabilmektedir.

İşyerinde çalışan kişilerin iş kazası durumunda yaralanması, ölmesi, bir engelin oluşması gibi manevi zararlar, iş sağlığı ve güvenliği kanununca güvence altına alınmaktadır. Bu durumda mağdur olan sigortalı çalışana gerekli maddi ve manevi destek gösterilerek mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm iş kazalarında maddi veya manevi hasarların oluşması söz konusu değildir. Meydana gelen bazı iş kazalarında sadece maddi zarar oluşmaktadır. Bu durumda işçiler ve işverenler maddi hasarlı kazaların iş kazası sayılması konusunda kararsız kalmaktadır.

Maddi Hasarlı İş Kazaları

İş güvenliği ve sağlığı çok önemli bir konu olsa da ülke geneli için oldukça yeni bir kavramdır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalar zamanla gelişmeye devam etmektedir. Bazı işyeri sahipleri ve işçiler iş güvenliği konusunun kendilerine getirdiği hak ve sorumlulukların farkında olmamaktadır. En karmaşık konu ise hangi durumlar iş kazası sayılır konusunda ortaya çıkmaktadır.

5510 sayılı kanun maddesinde hangi durumların iş kazası olarak kayıtlara geçileceği açık olarak ifade edilmektedir. İşyerinde çalışan sigortalı kişinin işyerinde bulunduğu mesai saatleri içerisinde geçirdiği kazalar, işvereni tarafından görevli gönderildiği esnada gerçekleşen kazalar gibi durumlar iş kazası sayılan durumlar arasında yer almaktadır.

Bu maddede aynı zamanda iş kazası tanımı da yapılmaktadır. Bu tanıma göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için çalışan kişinin öncelikle sigortalı olması, kazanın ruhi veya fiziki engel bırakması, kaza ve sonuç arasında bir bağlantı bulunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda 5510 kanun, maddi hasarlı iş kazalarını kapsamamaktadır.

Maddi Hasarlı İş Kazalarında Yapılması Gerekenler

Maddi hasarlı biten kazalar iş kazası maddesinin dışında kalsa da iş güvenliği ve sağlığı kurallarına göre işyerinde yaşanan tüm kazaların kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Bu durumda maddi hasarlı kazalarla ilgili kayıt tutmak zorunlu hale gelmektedir. İşveren veya işyeri iş güvenliği uzmanı tarafından maddi hasarlı kazanın kaydı tutulup belgeler içerisinde saklanması gerekmektedir.

Bazı denetimler esnasında müfettişler bu gibi belgelerin kontrolünü yapmak istemektedir. Bu nedenle maddi hasarlı iş kazası meydana geldiğinde durum es geçilmemesi gerekmektedir. Maddi hasarlı kazanın kaydı tutulurken öncelikle olay tutanağı yazılmalı, varsa ceza veya ödül evrakları da tutanağa iliştirilerek bir arada tutulmalıdır.

İşyeri Aracının Maddi Hasarlı Kaza Yapması

İşyeri aracının maddi hasarlı kaza yapması durumunda da kayıt tutulması gerekmektedir. Kaza araştırma raporu ve trafik tutanağı tutulması işyeri araçları ile yapılan maddi hasarlı kazalar için önem taşımaktadır. Çünkü sigortanın kazadaki maddi hasarı karşılaması için bu tutanakların mutlaka olması gerekmektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar