KOBİ’lere Özel İş Güvenliği Platformu

*/ ?>
KOBİ’lere Özel İş Güvenliği Platformu

Bilindiği gibi 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı kanun gereği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için çalışacak personellerin, işletme bünyasi içinde istihdam edilmesi gerekmektedir. Buna göre işveren kendi personeli içinden gerekli şartlara uyan kişilerin bir eğitim alarak iş güvenliği ve sağlığı uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olmasını sağlamalıdır. Alınması gereken bu eğitim ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile üniversitelerin ortak çalışması sonucu verilmektedir.

Kanun gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırmaya başlama süresi 50 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde 30 Aralık 2012 tarihinde başladı. 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için ise 1 Aralık 2013’te, kamur kurumları ve 50’den az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için de 30 Haziran 2016’da başladı.

İşyerlerinin Sınıflandırılması

İş güvenliğini düzenleyen kanuna göre işyerleri üç ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Çok tehlikeli işyeri, tehlikeli işyeri, az tehlikeli işyeri…

İşyerlerinin tehlike sınıflandırması, 26 Aralık 2012’de yayımlanmış olan Resmi Gazete’de, işyerleri tehlike sınıfları listesine (NACE) göre belirlenmektedir. İşyerleri faaliyet konusuna göre tehlike sınıfından hangisine girdiğini bulabilmektedir.

Yeni yasa işyerlerine ciddi cezai yaptırımlar getirmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını engelleyen işverene her eleman için – 1.000.- TL.
  • Eğitim süresinde geçen zamanı haftalık çalışma süresinden düşen ya da eğitim ücretini çalışandan kesen işverene her eleman için – 1.000.- TL.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden, çalışma ortamının risklerinin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmayanlar – 1.500.- TL.
  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim da dahil olmak üzere her tür tedbirin alınması, organizasyon yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, değişen şartlara uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak işverenin görevidir. Bu çalışmaları yapmayan işverenlere her bir yükümlülük için ayrı ayrı – 2.000.- TL.
  • İşyerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı – 2.000.- TL.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan işverene ilk olarak 3.000.- TL ve sonraki her ay için ayrı ayrı – 4.500.- TL.
  • Büyük endüstriyel kazalar oluşabilecek işyerleri için işletmeye başlanmadan önce, kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamayan işverene – 50.000.- TL.
  • Bakanlıkça izin verilmeyen işyerin açan ya da durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene – 80.000.- TL. ceza kesilmektedir.

Kısacası yeni yasa ciddi cezaları kapsamaktadır ve işveren yükümlülükleri konusunda tam olarak bilgilenmelidir.

Bu durumda da KOBİ’ler özel iş güvenliği platformu kapsamında hem bilgilenmekte hem de çalışma alanı risk değerlendirme raporu, acil durum eylem planı, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı gibi konularda Geleceğe Güvenli Yatırım Platformu eğitimlerinden ücretsiz olarak destek alabiliyor.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar