Kalp Krizi İşçi Kazasına Mı Giriyor?

*/ ?>
Kalp Krizi İşçi Kazasına Mı Giriyor?

İş kazalarında tazminat alınması için olayın gerçekten iş kazası yer alıp almadığının büyük önemi var. Örnek vermek gerekirse, işyerinde kalp krizi geçirmiş olan bir kişinin yakınları acaba işverenden tazminat talep edebilir mi? Bu sorunun cevabı, rahatsızlığın yasalar içerisinde ‘iş kazası’ sayılıp sayılmayacağıyla ilgili olmaktadır. SGK’ya göre iş kazası sayılan durumlar şöyle olmaktadır;

—Sigortalının işyerleri içerisinde bulunduğu sırada meydana gelen kazalar.

—İşveren aracılığı ile yürütülmekte olan iş nedeni ile sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması durumunda yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelebilen kazalar.

—Sigortalıların, işverence sağlanmış olan bir taşıtla işin yapılacağı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen ya da daha sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

—Bir işverene bağlı şekilde çalışan sigortalının, görevli şekilde işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebi ile asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelen kazalar.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kalp krizinin “sigortalının iş yeri içerisinde bulunduğu sırada” ortaya çıkması ve “o işyerinde işveren aracılığı ile yürütülen bir işin yapılması sırasında” meydana gelmesi nedeniyle yaşanabilen olayı “iş kazası” olarak nitelemektedir.

Yargı Ne Diyor?

Kalp krizinin iş kazası olarak yer aldığı kesinleşmiş olmakla beraber, SGK’nın geride kalmış olan eş ve çocuklara bağlayacağı dul ya da yetim aylıkları, işverenin olay içerisinde kusurunun olup olmadığıyla yakından alakalıdır.

Yargıtay kalp krizinin işveren kişinin davranışları sebebi ile gerçekleşmesi halinde İş Hukuku açısından da iş kazası sayılacağını pek çok kararında net bir şekilde tekrarladı. Bu sebeple yargı son sözü söylemiş ve işyerinde kalp krizi oluşması İş Hukuku açısından da iş kazası olarak kabul etmektedir.

İşverenin Sorumluluğu

İş kazası olarak kabul gördükten sonra, kusur tespiti çok iyi yapılması gerekir. İşveren baskısı, ağır koşullar, gerginlik ya da stres ortamı bulunuyorsa, işverene kusur yüklendir. Bu esnada, hem işveren tazminat ödeyebilir, hem de SGK geride kalan kişilere ödediği aylıkların bir kısmını işverenin kusuru oranlarında işverenden geri isteyebilmektedir.

Kalp krizinin İş Hukuku konusunda iş kazası sayılması, geride kalanların destekten yoksun kalma tazminatı almasını sağlamaktadır. İşçi eğer işyeri içerisinde işverenden kaynaklanmayan bir nedenle iş kazası geçirerek hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan kişiler işverenden destekten yoksun kalma tazminatı alamamaktadır. Olayın İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konusunda da iş kazası olarak değerlendirilmesi geride kalan kişilerin tazminat alıp alamayacağını belirlemektedir.

Kusur Hangi Duruma Göre Belirlenir?

Kusur oranı belirlenmesi durumunda SGK, işyerinde işverenin almış olduğu iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine bakar. Bu konuda işverenler almış oldukları ve almadıkları tedbirlerden sorumludur. Örnek vermek gerekirse işe giriş sağlık raporunda kalp krizi riski taşıyabilen kişilerin bu konuda bir muayeneye tabi tutulmaması iş sahibinin sorumluluğunu artıran bir unsurdur.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar