İşyeri Hekimliği Nedir? İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

*/ ?>
İşyeri Hekimliği Nedir? İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

Geçmişten günümüze, iş kazaları binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Gerek madenlerde olan patlamalar, gerekse diğer kazalar çok sayıda işçinin hayatına mal olmuştur. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliğinin büyük bir önem taşıdığı fark edilmiştir. Dünya çapında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına çalışmalar yürütülmüştür. Her ülkede bu konu ile alakalı farklı çalışmalar yapılmış ve kanunlar hazırlanmıştır. Çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma amacı güden bu çalışmalar, Türkiye’de de hız kazanmıştır.

Ülkemizde, 2012 yılında çıkan kanunla İş Sağlığı ve Güvenliği için yeni uygulamalara yer verilmiştir. Ancak bazı uygulamaların tam manasıyla uygulanmasının zaman alacağı düşünülmüş ve bunlar, ertelenmiştir. 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenen bir maddenin, iş sağlığı ve güvenliği bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu madde, her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulundurulması ile alakalıdır. Kanuna göre, çalışan sayısı ve işletme tipi gözetmeksizin tüm işletmelerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görev yapacaktır. Bu sorumluluk, işyeri sahibine aittir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen işletme sahipleri 13 bin TL’ye kadar ceza alabilecektir.

İşyeri Hekimliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iki farklı meslek dalı ortaya çıkmıştır. Bunlar, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı şeklindedir. Bu mesleğe mensup kişilerin, sorumluluklarını yerine getirmeleri, dikkatli olmaları ve disiplinli çalışmaları oldukça önemlidir. İşyeri hekimi olmak için gerekli özellikleri taşıyan kişiler, gerekli bölümlerden mezun olup, gerekli sınavı kazanırlarsa, sertifika alabilecek ve göreve başlayabileceklerdir.

İşyeri Hekimi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İşyeri hekimi olmak isteyen kişilerin aklını, İşyeri Hekimi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sorusu kurcalamaktadır. İşyeri hekimi olmak için, tıp fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Her hangi bir tıp fakültesinden mezun olmuş kişiler, işyeri hekimi olabilecektir. Tabii, mezun olduktan sonra bakanlık tarafından yapılacak sınavların kazanılması gerekir. Sınavda başarılı olan hekimler, İşyeri Gekimi olarak görev yapabilecektir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

İşyeri hekimlerinin görevleri de insanlar için merak konusudur. İşyeri hekimlerinin tam olarak ne iş yapacağı merak edilmektedir. İşyeri hekimlerinin işyerlerindeki bazı görevleri ise şöyle özetlenmektedir:

  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, emzirme odaları, soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrollerin yapılması. Temizliğin yeterli olmadığı durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda çözümler bulunması.
  • İşletmelerde sağlığa zararlı durumların değerlendirilmesi ve bu durumların engellenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması.
  • Gece vardiyaları da dahil olacak şekilde işçilerin sağlık gözetiminin yapılması.
  • İşçilerin işe giriş ve sağlık muayeneleri periyotlarının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda düzenlenmesi.
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklık çalışmalarının yapılması.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar