İşyeri Hekimlerine Sistemli Mobbing

*/ ?>
İşyeri Hekimlerine Sistemli Mobbing

İş sağlığı ve güvenliği 1987 yılından itibaren yasaya girmiş ve hemen her işyerinde uygulanması zorunlu olmuş olan bir sistemdir. İşyerlerinde çalışan işçilerin sağlık ve güvenliklerini korumaları açısından son derece önem arz eden pek çok konu meydana gelmekte olduğu için bunların bir şekilde önlem alınması da kararlaştırılmıştır. Hemen her işyerinde işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alımına son yıllarda olmak üzere çok önem verilmiştir. İş güvenliği ve sağlığının korunması açısından pek çok yeni ve son derece katı olan cezai işlemler uygulanmasına karar verilmiştir.

İşyeri hekimlerine sistemli mobbing yani duygusal ve sözel taciz kavramı birçok çalışan ve işçilerin sistemli şekilde düşmanca saldırıları olarak bilinmektedir. Mobbing de çoğu zaman genel amaç çalışan işyeri hekimin yıldırma politikası vb. olarak düşünülmektedir. Ancak işyerindeki hekimlere baskılar yapılarak pek çok istek de yerine getirilebilmektedir. mobbing sistemi çok farklı şekillerde işleyebilir ve son yıllarda işyerlerindeki toplu tacizler son derece önemli olmuştur.

Mobbing Kategorileri Neler?

Birden fazla mobbing sistemi bulunmaktadır ve bunlar arasında iletişime yönelik pek çok saldırı vardır. Çalışan kişinin çevresi ile olan ilgilerini azaltmaya çalışmak, çalışan kişiyi sürekli olarak insan içerisinde sesli bir şekilde azarlamak, sosyal ilişkilere yönelik olan saldırılar ve buna benzer daha pek çok madde kişiye yapılan saldırılar olarak ayrılmaktadır.

Mobbing kategorileri arasında daha başka çalışan kişinin imajına yönelik olan çok fazla saldırılar, işyerinde mağdur edilme vb. durumlar, sağlığına yönelik olan saldırılar; çalışan kişilerin ağır ve zor işlerde çalışılmaya zorlanması vb. durumları da vardır. Mobbing son derece ağır şartları kapsayan bir durum olduğu için çalışanı yıldırma politikasına girilirse her türlü oluşacak sorun da göz önüne alınmaktadır.

Mobbing De Kavramlar

İşyerlerinde oluşan pek çok mobbing e maruz kalan kişilerde oluşan evreler arasında kişi direnmeye çalışır, erken aşamalarda kaçar veya aynı işyerlerinde farklı bir yerde tamamen oluşması son derece rastlanır bir durumdur. Mobbing de kavramlar arasında kişi direnemez veya başka sorunlar olursa bunların da çözümlerine gidilebilir.

Mobbing oluşmasında üç önemli etken olduğu söylenmektedir. Bunlar arasında çalışan ve mağdur olan kişinin yaratıcı, yenilikçi ve işler hakkında çok bilgili olması sorun yaratabilmektedir. Mobbing oluşum nedenleri arasında daha farklı olarak çalışan kişinin kurumsal bir şirkette çalışması ya da kamu işyerlerinde çalışması da göz önüne alınmaktadır. Eğer mobbing yapılan bir işyeri var ise bu işyerlerinde her türlü sorun olabilmektedir.

Şöyle bir durumda vardır ki her mobbing bir sataşma değildir. her kurum ve kuruluşta bu tür olaylar olması demek mobbing demek değildir ve insanların birbirine girme meselesi de başka nedenlerden olabilmektedir. ancak mobbing de hep aynı kişinden savunma isteme ya da ceza verme var ise bu tamamen bir mobbingdir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar