İşverenin Yükümlülükleri

*/ ?>
İşverenin Yükümlülükleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği işverenin bazı yükümlülükleri bulunur. İşveren yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir;

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında işyeri şartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmekten sorumludur. Ayrıca iyileşen şartların sürekliliği için gerekli gayreti göstermelidir.

İş alanına bağlı olarak mesleki riskleri ve tehlikeleri önlemek amacı ile gerekli tüm tedbirleri almaktan sorumludur. Bu tedbirler, eğitim ve bilgi verilmesini de kapsamaktadır.

İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenlik açısından da işe uygunluğunu düşünmek ve denetlemek zorundadır.

İşyerinde gereken ölçüm, kontrol, inceleme ve araştırmaları yapmak ya da yaptırmak da işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İşveren, işyerinde hayati tehlike bulunan yerlere çalışanların girmemesi için tedbirler almak zorundadır. Teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanları teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha az tehlikeli ya da tehlikesiz olanlar ile değiştirmek zorundadır.

İşveren risk değerlendirmesi yapmalı ya da yaptırmalıdır. Hazırlanan risk raporları doğrultusunda genel önlem politikası geliştirmelidir. Risklerden kaçınmak, kaçınması mümkün olmayan riskleri analiz etmek ve daha düşük bir risk haline getirmeye çalışmak, riskler ile kaynağında mücadele etmek zorundadır. Toplu risklerin giderilmesi, kişisel koruma tedbirlerinden öncelikli olmalıdır.

İşveren iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, izlemek ve uygunsuzlukları gidermek zorundadır.

İşveren kanunun istediği biçimde işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

İşveren sorumlulukları, çalışan yükümlülüklerinden etkilenmez. Onlar ile bağlantılı değildir. İş sağlığı ve güvenliği maliyetini çalışana yansıtamaz. İşyeri dışından uzman desteği almak işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İşveren görevli kişilein ya da kendi görevlendirdiği kişilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gereken işbirliğini göstermelidir. Gereken tüm araç, gereci sağlamaktan sorumludur.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti gören elemanlar arasında koordinasyonu sağlamalıdır. Bu konularda çalışanların mevzuata uygun olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmelidir.

İşveren tam gün iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak durumunda ise İSGB yani İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini kurmalıdır. Tam gün işyeri hekimi çalıştırılan işyerlerinde diğer sağlık personeli mecburi değildir.

İşveren bütün iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak kayıt tutmak, gerekli incelemeleri yapmak, ilgili raporları düzenlemekle yükümlüdür. Aynı zamanda çalışan sağlığı ya da güvenliğini tehdit etmediği halde ekipmana zarar verebilecek olan potansiyel riskler hakkında da raporlar hazırlamak zorundadır.

İş kazaları işveren tarafından kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmelidir. Öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de meslek hastalıkları SGK’ya bildirilir. İşyeri hekimi meslek hastalığı taşıyan hasta çalışanı derhal SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

Kısaca işveren yükümlülükleri aşağıdaki başlıklar şeklinde toplanabilir;

  • Önlemleri almak,
  • Çalışanları bilgilendirmek,
  • Gerekli eğitimleri vermek,
  • Çalışanlar ile işbirliği yapmak,
  • Gerekli tedbirleri almak,
  • Kayıt,
  • ..

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar