İş yeri Hekimi Belgelendirilmesi

*/ ?>
İş yeri Hekimi Belgelendirilmesi

İş yeri Hekimliği Belgesi İş yeri hekimlik programını tamamlayan kişilere verilmektedir. Verilen eğitim sonunda ise bakanlık tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olan hekimlere, verilir. Hekimlik diplomasına sahip olabilecek iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, en az sekiz yıl teftiş yapan hekim iş müfettişlerine, iş sağlığı ve güvenliği kurumlarında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istemeleri durumunda genel müdürlük tarafından verilmektedir.

Belgelendirme İşlemi

İş yeri hekimliği belgesini almaya hak kazanacak olan adayların belgeleri e-devlet sistemlerine geçildikten hemen sonra genel müdürlük tarafından elektronik olarak düzenlenmektedir. Adaylar, belgelerinin düzenlenmesi için gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda dair belge ve bilgileri elektronik ortam üzerinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü olmaktadır. Genel Müdürlüğe bildirilecek belge ve bilgilerin doğruluk durumunda adaylar sorumlu olmaktadır.

Diğer Personellerin Belgelendirilmesi

Diğer Sağlık Personeli belgesini alacak olan adayların belgeleri e devlet sistemine geçildikten hemen sonra genel müdürlü tarafından elektronik olarak düzenlenmektedir. Adaylar, belgelerinin düzenlenmesi konusunda şartları tam olarak yerine getirdiklerine dair gerekli olarak belge ve bilgileri elektronik ortam üzerinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü olmaktadır. Genel Müdürlüğe bildirilecek olan belge ve bilgilerin doğruluğundan daima adaylar sorumlu olmaktadır.

İhtar Puanı Uygulaması

Yetki belge durumunun geçerliliğinin ilk olarak iptalini gerektirecek durumların dışındaki ihlal durumlarında, İhtar Puanları uygulanmaktadır. Bir takvim yılı içerisinde hafif yapılacak olan ihlallerin ihtar puanlarının toplamlarının 30’a, orta şekilde uygulanacak ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60 puana ulaşması konusunda ise kişi ve kurumların o yıl içerisinde işlemiş oldukları diğer hafif ve orta ihlaller durumunda bir üst derecenin tavan puanları esas alınarak uygulanmaktadır.

Beş yıllık geçen sürenin sonunda ise vize işlemini tamamlamış olan kişi ve kurumların uygulanmasının üstünden en az bir yıl geçmiş olan alınacak tüm ihtar puanları silinmektedir. Kişi ve kurumlara uygulanacak olan ihtar puan durumlarına ilişkin yapılacak olan itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde genel müdürlüğe başvurulacak yapılmaktadır. Bu süreden sonra uygulanacak olan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Yetkilerin Askıya Alınması

Yetkilendirilen ya da belgelendirilen kurumların belgelerinin geçerlilik durumlarının ihtar puanları toplamının, kişiler adına 100, kurumlar konusunda ise 200 puana ulaşması ile altı ay süreyle askıya alınmaktadır. İşyeri içerisinde sorumlu müdür ya da eğiticilere verilecek olan ihtar puanları insanların sadece eğitici belgesine uygulanmaktadır. Çalışanların ölümü ya da maluliyetiyle sonuçlanacak durumda vücut bütünlüklerinin bozulmasına sebep olabilecek iş kazası ya da meslek hastalığının meydana gelmesine ihmali yargı kararı ile kesinleşecek olan İş yeri hekiminin belgesi altı ay süreyle askıya alınmaktadır. Belgesi askıya alınmış olan İş yeri hekiminin mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma tarihinden itibaren herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan iptal edilir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar