İş Sağlığı ve Güvenliği

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği

Hızlı sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışanların çalışma ortamlarındaki tehlikeli durumlar artmaya başlamıştır. Teknoloji ile birlikte risk oranı doğru orantı ile devam etmektedir. Ve her tehlikeli durum işçi için olduğu kadar, işveren için de risk oluşturur. Bu risklerin ortadan kalkması için bir takım önlemlerin önceden alınmış olması gerekir. Bu önlemlerin alınması oluşabilecek risk ve tehlikeleri en aza indirir. Bu şekilde hem işçi için hem de işveren için çalışma ortamları daha güvenli bir hale gelir. İş yerlerini oldukça güvenli bir hale getirmek için iş güvenliğinin önemi fazlasıyla büyüktür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği iş yapılırken çalışma ortamında oluşabilecek çevre şartlarının, çalışanın fiziki yetersizliğinin veya meslek hastalığı gibi eylemlerin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması için uğraşan bilim dalıdır. İş sağlığı ve güvenliği nedir denildiğinde bu tanım kapsamlı bir tanım olarak iş sağlığı ve güvenliğini açıklamaktadır. Bir kurum ya da kuruluşun gerçekleştirdiği eylemlerden etkilenen tüm çalışanların sağlığına ve güvenliğine etki eden tüm olayları ve durumları inceleyen bir bilim dalı olarak da tanımlanabilir. Kanuni açıdan olaya yaklaşıldığında ise 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu, çalışma ortamındaki işveren ve işçinin mevcut koşullarının daha iyi hale gelmesi için verilen yetki ve sorumluluk kapsamında hakları düzenler. İş sağlığı ve güvenliği için kamu veya özel sektör gibi bir ayrım yapılamaz. İşçileri işte oluşabilecek kazalar ve meslek hastalıkları hakkında korumaya yönelik bilgi verme ve önlem alma iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı; eğitim sonunda katılımcılara genel iş güvenliği kurallarını ve oluşabilecek kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmektir. Öğrenimin hedefleri; iş sağlığı güvenliği (İSG) mevzuatı ve yasal bilgiler, genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları, kazaların neden oldukları (oluş sebepleri), uyarı ikazları ve işaretler, iş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak ve çalışanların sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak. İş güvenliği eğitiminin yanında ise iş güvenliği uzmanlığı da bu başlık altında değerlendirilmeye alınırsa, üniversitelerin fizik ve kimya bölümünden lisans düzeyinde mezun olanlar ve teknik öğretmenler veya iş sağlığı güvenliği bölümü mezunları iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilirler. Mimar veya teknik elemanlarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonunda sertifika alarak uzman olabilirler. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanlar iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınava gireceklerdir. Sınavda başarılı olanlar  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesini alırlar. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mesleki yeterlilikteki kişiler işe, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak başlarlar.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar