İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

*/ ?>
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

Ülkemizde her gün iş kazaları yüzünden organlarını kaybeden, ciddi zararlar gören ve canından olan  yüzlerce insan var. Bu kazaların olmasının sebebi de iş yerlerindeki olumsuz çalışma alanlarıdır. Kaza riski yüksek makinelerle, gerekli tedbirler alınmadan çalışan ve her gün bir kazaya kurban giden çok insan vardır. İş güvenliği alanı da bu noktada devreye girmektedir. İş güvenliği nedir? İş yerlerindeki çalışma ortamı ve fiziki şartlardan kaynaklanan iş kazaları, yangınlar, patlamalar gibi sorunların en aza indirilmesini hatta ortadan kaldırılmasını sağlayan ve işçilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmaları için gereken zemini düzenlemeyi hedefleyen alana İş Güvenliği ve Sağlığı denir.  Bu alanda kamu veya özel sektör ayırt edilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamındadır. Bu kanunlar, çırak ve stajyerler için de geçerlidir. TSK, Emniyet ve afet müdahale ekipleri gibi kendine özgü kuruluşlar bu kapsamın dışında kalmaktadır.

İş güvenliği ve sağlığı, kuralcı değil de önleyici bir yaklaşıma sahiptir. Tüm sorumluluklar işverene aittir ve gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğinin tüm iş yerinde benimsenmesi ve uygulanması gerekir. Risk değerlendirmeleri sürekli olarak yapılmalıdır. İş güvenliğinin önemi çok büyüktür. İş kazaları ortaya çıktıktan sonra neler yapılacağı değil, bu kazaların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiği araştırılmalıdır. Bu noktada iş güvenliği uzmanları ve işverenler, iş yerinin her alanında alınması gereken tedbirleri belirlemeli ve uygulamalıdırlar.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olabiliriz?

İş güvenliği ve sağlığı ülkemizde son birkaç senedir büyük ilgi gören bir iş alanıdır. Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin büyük ilgisini çekmektedir. Çünkü aniden yürürlüğe giren bir kanunla yeterli altyapıya sahip olmadan iş güvenliği uzmanları alınmaya başlanmıştır. Bu yüzden bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin de pek açıkta kalma gibi durumları olmayacaktır. Üniversitelerde mimarlık, mühendislik, fizik, kimya gibi bölümleri okuyan ve teknik eleman unvanına sahip kişiler bu iş alanına başvurabilirler.  Okullarından mezun olduktan sonra iş güvenliği sertifikasına sahip olmak için devlet destekli kurslara başvurarak gerekli eğitimleri almaları gerekir. Aldıkları eğitim sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş güvenliği sınavından da başarılı bir sonuç almaları gerekmektedir. Başarılı sonuç alan kişiler Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

İş Güvenliği Uzmanının Dereceleri

İş güvenliği uzmanı olan kişiler her işletmede görev alamazlar. Bunun nedeni iş yerlerinin tehlike durumlarına göre sınıflandırılmış olmasıdır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli gibi bölümlere ayrılır.  Bu yüzden alınan sertifikalar da üç çeşittir. A,B ve C olmak üzere üçe ayrılır. A sınıfı uzman bütün işletmelerde çalışabilir. B sınıfındaki uzman, tehlikeli ve az tehlikeli olan işletmelerde çalışabilir. C sınıfı uzman ise sadece az tehlikeli işletmelerde çalışabilir. İş güvenliği alanının en büyük zorluğu, bireye yüklenen sorumluluktur. Anlaşma yapıldığı andan itibaren çalıştığınız işletmenin bütün kaza risklerini görüp engel olmanız gerekmektedir. Gözden kaçırılan küçük detaylar, büyük sorunlara yol açabilir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar