İş Psikolojisi

*/ ?>
İş Psikolojisi

İş Psikolojisi konusunda uzmanlar ilk olarak çalışma çevresinin sağlık konusunda tehlikeli yer alabilecek psikososyal durumları yerine işçilerin çalışma çevrelerine uygun olma durumu ve uyarlanma işlemlerini sağlamaya yönelmiştir. Günümüzde iş psikolojisi içerisinde, çalışma çevresinin psikososyal durumlarının sağlık üzerindeki etkisi ön planda yer almıştır. Günümüzde iş gören kişilerin biyolojik, fizyolojik ya da psikolojik durumlarının bilinmesinin iş esnasında uyum sağlamada son derece önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Alınan Tedbirler

Çalışan kişilerin iş verimini tam anlamı ile koruma ya da arzu edilen seviyeye getirebilme, yeni yöntem ya da tedbirlerin yer almasını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda da psikososyolojik temellere inerek farklı insanların iş başı içerisinde yer alan davranışlarını değerlendirme ile beraber iş gören kişilerin tüm davranışları, işleri içerisinde yaşamış oldukları genel psikolojik stres durumlarının da etkilerini incelemek önemlidir. Makina ile çalışacak olan iş görenlerin verimliliğinde, insanın psikolojik özelliklerinin etkileri son derece önemlidir. Makina ile iş gören arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de psikolojik özelliklerdir.

Ergonomi, çalışma zamanı boyunca iş ile ilgili yer alacak bilginin kısa sürede, açık ve anlaşılır şekilde alınarak gereğinin tam olarak yapılmasına, işin zorlanmadan yapılmasına ve veriminin artmasına neden olmaktadır.

Psikolojik bozuklukların genel olarak nüfus içerisinde görülme sıklığı %1’den daha azdır. Sağlıklı yerinde olan işçiler işe alınmaları ve bu tür problemleri olanlar işten ayrılmasından dolayı, bu hastalığın işçiler arasında da görülmesi düşmektedir. Psikolojik sorun yaşayan kişiler genel olarak işte ve yaşamlarının diğer alanlar üzerindeki etkinliklerinde belirgin güçlük yaşamaktadır.

İş Çevresinde Psikolojik Sorunlar

  • İş kültürü ve kişisel gelişim olanakları son derece yetersiz, örgütsel amaçları bilinmeyen,
  • Üstlenilecek olan rol belirsizliği ve kişilerle ilgili sorumluluk
  • Kariyer gelişimi konusunda durgun ve belirsiz
  • Karar verme süreçleri sırasında katılım durumu yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin yer almaması
  • İşte insanlar arası ilişkilerde ilerleyememiş
  • İş ve evdeki beklentilerin karşı karşıya gelmesi
  • İş çevresi ve teçhizatı konusunda bakım ve onarımı ile ilgili problemler
  • Görev tanımı vasıfsız
  • İş içerisinde aşırı ya da yetersiz yüklenme
  • Çalışma saatleri Vardiyalı çalışma ve asosyal iş saatleri

Örgütsel İşleyiş

Çalışan kişiler bir örgütün parçası olabilmeyi kimliği, özgürlüğü ve özerkliği konusunda bir tehdit olarak algılamaktadır. Bu algılamaya örgütsel bulunan işleyişin ve kültürün üç farklı boyutu temel oluşturmaktadır. Bu konular yetersiz şekilde görüldüğü zaman kişi üzerinde stres düzeyi artar, yeterli görülmesi durumunda ise, stres ile sağlık semptomları arasında yer alan ilişki zayıflar. Örgütün ölçeği ve yapı durumu, sıkıcılığı, arabuluculuk durumları, rolle ilgili olarak bulunan konular stres kaynağı olabilecek başlıklar olarak bulunabilir. Bu unsurların işçi üstünde yer alan etkileri yöneticilerin ve gözetmenlerin davranışlarıyla dışarıya doğru aktarılmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar