İş Kazası ve Meslek Hastalığı

*/ ?>
İş Kazası ve Meslek Hastalığı

İş kazalarında verilecek olan ödeneklerin ya da bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanca bakılmaktadır. İş Kazasının ya da doğumun olduğu tarihten itibaren meslek hastalıklarında ise iş göremezlik durumunun başladığı zamandan önceki on iki ayda son üç ay içinde mevzuat durumuna göre hesaplanacak olan primlere esas kazançlar toplamının, bu kazanç esas prim ödeme gün sayılarına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. On iki aylık dönem içerisinde çalışmamış ve ücret almamış halde bulunan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içerisinde iş kazası ya da meslek hastalığı sebebi ile iş göremezliğe uğraması durumunda verilecek ödeneklerin veya bağlanacak olan gelirlerin hesabına esas günlük kazanca göre bakılır. Çalışmaya başlamış olduğu tarih ile iş göremezliğinin durumunun bulunduğu sürede elde ettiği primlere göre esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayılarına bölünmesi ile bir sigortalının günlük kazancı esas tutulmaktadır.

Ödenek Veya Gelire Göre Hesaplama

Prim, ikramiye ve bu türde yer alan arızi ödemeler dikkate alınması durumunda ödenek ve gelire esas alınacak olan günlük kazanç, ücret toplamlarının ücret alınacak olan gün sayısına bölünmesi ile hesaplanacak günlük kazançlara, % 50 oranında bir ekleme gerçekleştirilerek bulunan tutardan çok olamamaktadır.

İdare ya da yargı mercilerince verilecek olan karar gereğince yapılan ikramiye, ücret, zam, tazminat ya da bu mahiyette yer alacak ödemelerden, ödenek ve gelirlerin hesabına esas alınacak üç aylık dönemlerden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmamaktadır.

Meslek hastalıkları, sigortalının sigortalı şekilde çalıştığı son işlerinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten hemen sonra meydana çıkması durumunda, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınmakta ve yukarıdaki fıkralara göre hesaplanmaktadır. İş kazası ile meslek hastalığı sigortalarından bağlanacak gelir durumlarına esas tutulacak aylık kazanç, üst bölümde yer alan hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katı olarak görülmektedir.

Kazanılan Haklar

Sigortalıya, geçici durumlarda iş göremezlik süresi boyunca günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerekir.

Sigortalıya devamlı olarak iş göremezlik geliri bağlanmalıdır.

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması gerekir

Gelir bağlanacak olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmelidir.

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeni işe ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi gerekir.

Geçici İş Göremezlik Durumu

Kurumca yetkilendirilmiş olan hekim ya da sağlık kurullarından istirahat raporu alması şartıyla; İş kazası ya da meslek hastalığı sebebi ile iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için prim ödenmesi gerekir. Sigortalılardan hastalık sigorta poliçesine tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması durumunda, iş göremezliğin başladığı zamandan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli şekilde sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar