İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Halleri

*/ ?>
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Halleri

Çalışma ortamlarının kontrolü ve karşılaşılabilecek herhangi olumsuz durumlar karşısında önlem alınmadığı takdirde çalışanlar birçok iş kazası ile ya da buna bağlı olarak çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirler. İş veren bu sorunları önceden bilip ona göre tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. Çalışanlara gerekli uyarılar yapılarak da bu tür kazalar önceden önlenmiş olabilir.

İş veren çalışma şartlarının getirdiği olumsuzlukları önleyici tedbirleri almasının yanı sıra bu konuda çalışanlara da birtakım haklar sağlamalıdır ve çalışanların bu haklardan nasıl yararlanabileceği konusunda da onları bilinçlendirmelidir.

İş Kazaları Ve Hastalıkları Durumunda İşçinin Hakları

İşçilerin çalıştıkları yerde öncelikle sigortalı olmaları gereklidir. İşçinin en büyük hakkı ve kendini koruyabileceği haklardan yararlanabileceği bir durumdur sigorta. Aynı zamanda da işverende çalışanına karşı sorumluluğu olduğu için işçisine sigorta yapmak zorundadır.

Bir işçi çalıştığı yerde başına herhangi bir kaza gelirse bu durumu önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. Bu kurumdan konu ile ilgili araştırma yapmaları için o iş yerine kurumun müfettişleri gönderilir. Gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılarak zarar gören işçi ile de birebir görüşülerek durum raporlanır ve gerekli yerlere bildirimi yapılır.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra durumuna göre işçinin iş yerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına da sahiptir.

Aynı durum meslek hastalığı ile ilgili durumlarda da geçerlidir. Yine aynı şekillerde incelemeler yapılarak eğer işçinin meslek hastalığı durumu tespit edildiği takdirde bir takım maddi kazanç elde etme hakkına sahip olur.

Sigortanın İş Kazası Ve Hastalığı Durumunda Sigortalı Çalışana Sağladığı Haklar

_ Sigorta işçiye bu durumlarda geçici iş göremezlik ödeneği verir bu ödenek bu süreç boyunca günlük olarak ödenir.

_Çalışana durumuna göre sürekli iş göremezlik ödeneği de verilebilir.

_İş kazası ya da hastalığı sonucunda çalışanın ölmesi durumunda yasal hak sahiplerine de ödenek verilme zorunluluğu vardır.

_Çalışanın kızına gelir bağlandı ise evlenme ödeneği de verilmektedir.

_İş kazası ve hastalığı sonucunda ölen kişinin cenaze işlemleri için cenaze ödeneği de verilmektedir.

EĞER KARŞILAŞILDIĞI ANDA BİLDİRİLMEYEN İŞ KAZALARI VE HASTALIKLARI DURUMU

Bir işçi sigortalı çalıştığı halde bir iş kazası veya meslek hastalığı durumuyla karşılaştığı an yani o süre içinde bu durumun gerekli yerlere bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin ödenmesi gereken hakları ödenekleri, gelirleri kurum tarafından verilmez.

Bu süre boyunca bildirilmeyen kaza ve hastalıklar ya da daha sonra süre geçtikten sonra bildirilse bile kurum tarafından süreç içerisinde bildirimi yapılmadığı için dikkate alınmaz ve bu konu hakkında herhangi bir işlem başlatılamaz. Mağdur durumda olan işçiler ve aynı zamanda iş verenler bu koşulda hiçbir hak iddia edemezler. Kendilerine tanınan yasal haklardan faydalanamazlar.

Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ve aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri iş verene ve işçilere mağdur olmamaları konusunda faydalanabilecekleri çeşitli haklar sunmaktadır. Yasal olarak da bu haklar düzenlenmekte ve yararlanılması koşulu zorunlu hale getirilmektedir. Bu yüzden hem işveren hem de çalışan kendi haklarının bilincinde olmalı ve karşılaştıkları herhangi bir olumsuz koşullarda bu haklardan yararlanmalıdır.

 

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar