İş Güvenliğinde Risk Durumu

*/ ?>
İş Güvenliğinde Risk Durumu

İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin temel amaçlarından bir tanesi iş yerlerinde bulunan çalışma koşullarından kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve sağlık risklerini azaltmaktır. Bu amaç koşullarında iş sağlığı ve güvenlikleri yönetim sistemlerinin temel taşını oluşturmaktadır. Bu yönetim sistemleri çok amaçlı olarak sağlık ve güvenlik birimleri içerisinde biçim vermeli ve yönetim sistemlerinin diğer öğeleri ile bir araya getirmektedir. Mutlaka güvenlik yöntemleri dikkate alması gerekir. Böyle bir sistemde, risk yönetim prosesi uygulaması işlemler ya da örgütün etkinliklerde yer alan risklerin güncel denetimleri ile uğraşabilecek bir risk yönetim prosesi olması gerekmektedir.

Risk Yönetim Prosesi ortam içerisinde tehlikeleri belirleyebilecek, onların kritik değişkenler ve fonksiyonlar üstünde yer alan araştırabilen araştıran ve koruma amaçlı olarak mekanizma ya da stratejiler geliştiren bir uygulamadır.

Risk Yönetimi

Risk yönetim prosesinin yapılmasının amaçlarından bir tanesi işletmelerin hedeflerine ulaşmaları konusunda her zaman en etkin ve güvenilir yolları araştırmayı amaçlamıştır. Risk değerlendirme uygulamaları işletmelerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlikelerin daha önceki zamanlarda belirlenerek gerekecek olan önlemlerin alınmasını sağlamasından dolayı büyük bir önemi bulunmaktadır.

Risk değerlendirmesi konusunda bir süreliğine ya da kademeli olarak geçiş söz konusu olmamasından dolayı en kısa süre içerisinde yapılması gerekir. Risk değerlendirme işlemleri tüm iş yerleri konusunda tasarım ya da kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, mevcut riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol aşamalarından kararlaştırılması ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek yapılması gerekmektedir.

Riski Belirleyen Faktörler

Mümkün olabilecek en iyi alternatifin seçiminde dört ölçek yer almaktadır. Bu ölçekler ise risk derecesi, ekonomik bulunması, zamanlama koşulları ve kullanılacak kaynakların sınırlı hale gelmesidir.

Risk Derecesi

Karar alma mekanizması içerisinde olanlar, beklenecek olan kazançlara göre beklenen kayıpları da hesaplaması gerekir. Bu nedenden dolayı seçilecek olan alternatifin risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Seçilecek olan alternatifin en az çaba ve emek harcanarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Zamanlama

Karar verilecek konu durumlarının acil olmasına ve önemine göre zaman süresi kısa, karar verilecek konuların zaman kısıtı bulunmaması durumunda ise yavaş başlayabilirsiniz.

Organizasyonlarda mevcut olabilecek en önemli kaynak insan olarak yer almaktadır. Verilmesi gereken karar en az insan kullanarak yerine getirilmesine dikkat etmesi gerekmektedir.

Değerlendirme ve Kontrol

Değerlendirme ve kontrol süreçlerinde iki temel nedenden dolayı son derece önemlidir. Bunlardan bir tanesi riskin yönetim süreçleri bir akış içinde oluşmamaktadır. Yeni oluşabilecek durumlar yeni riskler meydana getirmekte ve eski tanımlanacak olan riskleri ortadan kaldırmaktadır. Bu değerlendirme süreçlerinde de çeşitli hatalar meydana gelmektedir. Değerlendirme ve kontrol süreçleri yöneten gruplara yapmış oldukları hatalarının ağır sonuçlar oluşmadan tekrardan gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Risk yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi ve tekrar gözden geçirilmesi için bağımsız danışmanlar tutulur. Bu uzmanlar risk yönetim sürecini tamamen ua da kısmen değerlendirerek gerekli bilgiyi sunmaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar