İş Güvenliğinde Risk Analizi

*/ ?>
İş Güvenliğinde Risk Analizi

İş sağlıgı ve güvenliğinde analiz ve değerlendirme uygulamaları 1950’li senesinden itibaren dünya üzerinde sistematik olarak yapılmaya devam etmektedir. Metotların ilerlemesi sayesinde gereksinimlere göre ilerleme kaydetmiştir. Mühendislikte işiyle de belirsizlik taşıyan sorunlarında çözüm işlemlerinde devamlı olarak risk analizleri yapılmaktadır. Mühendislik projeleri içerisinde ise söz konusu belirsizlikler tanımlanarak tasarım yapılmalıdır. Bu uygulamaların performansının güvenirliliği de güvenilirlik analizleri uygulanarak saptanmalıdır. Güvenlik analizleri, bir ürünün kendisinden beklenecek olan fonksiyonu daha önceki yıllardan saptanmış bir zaman içerisinde, belirli çevre ve çalışma koşullarında arıza yapmadan yerine getirme olasılığı olarak hesaplanır.

Risk Analizi Metotları

İşletmeler operasyon uygulamaları esnasında tanımlanacak olan sistem, tasarım ve serviste yer alabilecek hataları önlemek için FMEA gibi farklı risk analizi metotları gelişmiş duruma gelmiştir. Bu tür risk analizleri belirsizlik durumlarını içerecek olay ve süreç zamanında parametrelerin çok daha iyi anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Belirsizlik durumlarında sonuç üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Fakat uygulanacak olan risk analizleri sayesinde kabul edilebilir seviyelere çekilir.

Risk analiz işlemleri ortaya çıkabilecek tüm risklerin bir arada bulunarak nitel ya da nicel yöntemler uygulanarak yorumlanması işine denmektedir. Ortaya çıkacak tehlikeler, potansiyel hasar durumu ve risk meydana geldiği zaman sonuçların büyüklüğünü yükseltmektedir. Risk oluşumlarına karşı elde yer alan kapasite durumu ne kadar büyük olursa oluşacak zarar da o derece düşük duruma gelmektedir. Risk analizleri de risk yönetimi uygulamalarının parçası olarak yer almaktadır. Başarılı şekilde uygulanacak risk yönetimi, işletme ve etrafında bulunan tüm risklerin tanımlanmış olduğu ve bu oluşumlara karşı mevcut mevzuat çerçeveleri içerisinde ayrıntılı planları kapsamaktadır. Risk yönetim sistemlerinde, tüm tehlike durumları ve bu tehlikelere bağlı risklerin belirlenmesi için kontrol tedbirleri tanımlanması gerekir.

Matris Sistemi

Yönetim sistemi sonuçlandığı zaman bulunan risklerin istenilen belirli standartlara uygun duruma getirilmesi hedeflenir. Risk analizi işlemlerinde önemli bir araç da matris uygulamasıdır. Analizler can ve bazlarında sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesinde yapılmaktadır. Riskin derecelendirilmesi için yer alacak olasılık ve etkinin şiddet dereceleri farklı şekilde risk analiz metotlarına göre ifade edilir.

Risklerin analiz işlemlerinin aşaması, etki ve olasılık gibi farklı şekilde yer alacak kriterlerin kullanılarak risklerin değerlendirilmesi adına her zaman en uygun bilgiyi sağlamaktadır. Risk analiz uygulamalarında yargılar ve kabuller kullanılmaktadır. Bu koşullar eksik bilgilere dayalı yer alması durumunda belirsizlik içermektedir. Bu yüzden mevcut en iyi bilgileri ve teknikleri kullanması gerekir.

Risklerin değerlendirilmesi işlemlerinde kararlar elde yer alan veriler ışığında yapılmaktadır. Riskin derecesi ve risk altında yer alanlar periyodik olarak izlenmesi gerekir. ve İş sağlığı ve güvenliğinde risk analizi yapılmasının amaçlarının uygulanması gerekir.

Değerleme

İlk olarak önlemleri belirlemek ve Önlemlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Risk kontrol adımları içerisinde açıklanacak planlama, risklerin kontrolünü amaçlamaktadır.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar