İş Güvenliği ve Sağlığı Konusunda Alınan Eğitimler

*/ ?>
İş Güvenliği ve Sağlığı Konusunda Alınan Eğitimler

İş güvenliği eğitimleri verilirken akla gelebilecek ilk amaç, iş güvenliği ve kazalarının önlenmesi için alınacak önlemler hakkında verilecek önlemler gelmektedir. Bu bilgiler sayesinde büyük bir alt yapı oluşturularak bütün iş kazalarının önüne geçerek işçilerin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimler sırasında işveren ve çalışan işçilere verilmek istenen bilgilerin başlıkları;

 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgiler
 • Çalışan işçilerin alması gereken sorumluluklar hakkında bilgiler
 • İSG mevzuatı ve bilinmesi gereken yasal bilgiler hakkında bilgiler
 • İş kazalarının oluşma nedenleri ve bu kazalarda oluşan zincirin nasıl oluştuğu hakkında bilgi
 • İş kazaları sonucunda oluşacak maliyetler ve kaza istatistikleri hakkında bilgi
 • Uyarı işaretleri ve ikazları hakkında bilgilendirme
 • İşçi ve işverenin güvenli iş ortamı hazırlama ve güvenli sistemleri oluşturma hakkında bilgilendirme
 • Kişisel olarak kullanılabilecek donanımların kullanılmasının önemi
 • Düzenliliğin ve temizliğin iş güvenliği için önemi
 • Yanmanın prensipleri hakkında verilen bilgiler

Bu eğitimde amaç kişilere iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgiler aktarılarak bilgilenmesini sağlamaktır. Bilgilenmenin ardından iş güvenliğine vermesi gereken önemi anlamasını sağlamaktır.

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimleri

İş güvenliği ve kazalarını önlemek amacıyla verilen eğitimlerde en önemli konu risk değerlendirmesidir. Risk değerlendirmesi demek kazaların nerdeyse hepsinin daha önceden önleminin alınmasını sağlamaktadır. Eğitim sırasında size anlatılan kazaların hepsi sizin işyerinizde gerçekleşeceği göstermemektedir. Ama bu oluşacak kazaların iş yerinizde alınacağı önlem oldukça önem taşımaktadır. Çok basit bir kazanın bile vereceği sonuçlar oldukça büyük olabilmektedir. Bu sorunlar ve çözümler eğitim sırasında sizlere anlatılmaktadır. Tüm kazalar için alınacak en ufak önlem dahi iş yerinizde iş güvenliğini sağlamış olacaktır. Risk değerlendirmesi ve uygulaması yeni risk yönetimi eğitimi verilirken bazı konulara oldukça önem verilmelidir.

 • Tehdit, tehlike ve risk kavramları hakkında bilgilendirme
 • Yeni İSG mevzuatlarında risk değerlendirme yerleri
 • İş yerlerinde tehlike içeren durumların ve kaynakların tespiti ve bu tespitten sonra çözümüne ulaşmak için iş yerinde yer alan kapsamlı yapılacak risk analizini gerçekleştirilmesi hakkında bilgilendirme
 • Kabul edilebilir riskler hakkında bilgilendirme

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar