İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

*/ ?>
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Bir iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak mevcut şartların en iyi şekilde yerine getirilerek çalışanların sosyal, ruhsal ve bedensel sağlıklarını koruyan ve güvence altına alan güvenliğe iş sağlık güvencesi denmektedir. Çalışanların çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar iş sağlık güvencesi altındadır. Bu güvence yasalar ile taminat altına alınmaktadır. Bu duruma aykırı davranan kurumlar yönetmelikte belirlenen esaslara göre çeşitli şekillerde ceza işlemlerine tabi tutulmaktadırlar.

Yapılan araştırmalarda iş kazaları yüzünden gerekli tedbirler alınmadığı için çok sayıda çalışan bu konuda mağdur olmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınmaması kişinin hayatına mal olan durumlara yol açabilmektedir. Günümüzde artık bu konuda ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. İşçi güvencesini sağlamayan ve iş sağlığını tehdit eden tehlikeler için önlem almayan kurum ya kuruluşlar yasalara göre bir takım ceza işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. İşçileri mağdur durumda bırakan bu kurumlar için işçi tazminat davası açabilir ve haklı bulunduğu takdirde bu davayı kazanarak gerekli olan tazminat ücretini çalıştığı kurumdan alabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Günümüzde sanayileşmenin hız kazanması ve teknolojik gelişmelere paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli sorunlar olabilmektedir. İş yerlerinde kimyasal ürünlerin kullanılması, ağır dev makinaların iş potansiyelini arttırmak için kullanılması, yorucu uzun saatlerde çalışmak ve daha pek çok durum işçi sağlığını etkileyen durumlardır. Bu durumlar için gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışanlar için ciddi anlamda sorunlar oluşabilir. Maddi kayıpların yanında ölüm ve ağır yaralanma gibi çok ciddi kayıplarda iş kazalarında çok sık olmaktadır. Haberlerde duymuşunuzdur iş kazası yüzünden ayağını kaybetti, hayatını yitirdi gibi pek çok ağır iş kazaları iş yerlerinde gerekli koşulların sağlanmaması açısından çok sık yaşanabilmektedir.

Mevcut iş kazalarının önüne geçmek ve işçi sağlığını en iyi şekilde korumak için iş verenlere çok iş düşmektedir. Çalışanına değer veren işverenleri bu durumdan ayrı tutuyoruz. Onları takdir ediyoruz ancak işçisine değer vermeyen ve ağır durumlarda bile ihmalkar davranan kurumlar maddi manevi cezalandırılacaktır. Bu kurumlar için yasal yargı yolu da her zaman için açıktır.

Meslek Hastalıkları Yüzünden Çok Sayıda Kişi Mağdur Olmaktadır

Meslek hastalıkları işçi sağlığı açısından en sık rastlanan durumlardan biridir. İşini yaparken ihmal ya da çeşitli nedenlerden dolayı iş kazaları çok yaşanabilmektedir. Elini, parmağını yanlışlıkla makineye kaptıran, çalışırken bazı cisimlerin batması, devrilerek kişiyi yaralaması, ağır makinaların neden olduğu kazalar ve daha pek çok durum meslek kazalarına örnek gösterilebilir. Bu kazalar nedeniyle çalışanların yüzde 80 den fazlası mağdur olmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için daha dikkatli olunmalı ve iş sağlığı güvenliği açısından daha iyi önlemlerin alınması ve mevcut şartların daha iyi iyileştirilmesi gerekir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar