İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları

*/ ?>
İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları

İşyeri sağlığı ve güvenliği, son dönemlerde devlet tarafından önemsenen ve denetim altında tutulan konu başlıkları altında yer almaya başladı. Kısa bir süre önce ciddiye alınmayan ve işverenler, işçiler tarafından ikinci planda tutulan iş güvenliği artık uygulanan yaptırımlar ile önemli bir hal aldı. İşyerlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını denetleme, işverenleri ve işçileri iş sağlığı güvenliği konusunda eğiterek bilinçlendirme gibi görevleri bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları duyulan ihtiyaç da arttı.

İş sağlığı ve güvenliği konusuna verilen önem, özellikle gençler için önemli bir yeni iş kolu fırsatı oluşturdu. Sektör içerisinde bulunan iş güvenliği uzmanlığı açığı nedeniyle de kişiler bu alanda eğitim almaya ve çalışmaya yönelmeye başlandı.

İş Güvenliği Uzmanı Olması Gereken Özellikler

İş güvenliği uzmanlığı olarak çalışmak isteyen kişilerde çeşitli özellikler aranmaktadır. Bu özellikleri karşılayan kişiler bir eğitimden geçerek gerekli sertifikayı almaya hak kazandıklarında iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlamaktadır.

İş güvenliği uzmanları arasında farklı derece farkları bulunmaktadır. Bunlar A, B, C olarak birbirinden ayrılmaktadır. 2012 yılından itibaren yapılan değişiklikler ile belirli dönem kamuda çalışmış olan kişilere A sınıfı iş güvenliği uzmanı olma imkanı tanınmaktadır. Bakanlık vb. kuruluşlarda çalışmayı denetleyen müfettişler, mühendislik ve mimarlık mezunları, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyologlar iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmektedir.

Aynı zamanda bazı üniversitelere açılmış bulunan iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları da iş güvenliği uzmanı unvanı ile çalışmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş güvenliği uzmanlığında A, B, C sınıfları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan kişiler, eğitim aldıklarında çalışacakları sınıfa uygun eğitim görüp buna göre yapılan sınavla iş güvenliği uzmanı sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

A grubunda yer alan iş güvenliği uzmanları işyerleri için belirlenmiş olan tüm tehlike sınıflarında çalışabilmektedir. B sınıfı sertifikaya sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli grupta bulunan işyerlerinde hizmet vermektedir. C sınıfı güvenlik uzmanları ise sadece az tehlikeli işyerlerinde çalışma hakkına sahip olmaktadır. C ve B sınıfından bir iş güvenliği uzmanı A grubundan bir iş güvenliği uzmanı ile birlikte hizmet vermek koşuluyla çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de çalışma hakkına sahiptir.

İş Güvenliği Uzmanı Ücretleri

Meslekler arasında son dönemin gözde mesleklerinden olan iş güvenliği uzmanı maaşları konusunda birçok bilgi yer almaktadır. Uçuk rakamlardan cüzi ücretlere kadar birçok rakam konuşulmaktadır. Eski dönemlerde bulunan açık nedeniyle daha yüksek ücretlere çalışan iş güvenliği uzmanları, günümüzde sınıfına göre farklılık gösteren maaşlara çalışmaktadır.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları 1500 – 3000 TL arasında değişirken, B sınıfı 3000 – 5000 TL arası, A sınıfı sertifikaya sahip iç güvenliği uzmanları ise 5000 TL ve üzeri maaşla hizmet vermektedir.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar