İş Güvenliği Uzmanı

*/ ?>

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış ve bu eğitimle alakalı sınava girerek başarı elde etmiş mühendis, mimar ve teknik bölüm mezunu kişilere denmektedir.  Bütün mühendislik mezunları iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları da iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. çalıştığı alan olarak, 50 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran ve çalışma süresi 6 aydan fazla olan işyerleri ve sanayi işlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. iş güvenliği uzmanlarının işyerlerinin tehlike sınıfına göre belgesinin olması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Şartları

İş güvenliği uzmanı olabilmek için ilk şart mühendis, teknik eleman, mimar bölümlerinden mezun olmalıdır. Bundan sonra Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında bu eğitimi alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan kişiler iş güvenliği belgesini alabilirler. Bu belge ÇSGB tarafından hazırlanmaktadır. Bu belgeye sahip olmak demek her alanda iş yapılacağı anlamına gelmemektedir. İş yerlerinin sınıfına uygun olan belge ile çalışılabilmektedir.  Az tehlike içeren iş yerlerine C sınıfı belgesi olan kişiler yeterli olmaktadır. Az tehlike ve tehlike sınıfı içerisinde yer alan iş yerlerinde B sınıfı belgesi olan kişiler çalışabilmektedir.  Çok tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinde A sınıfı belgenin olması gerekmektedir. A sınıfı belgesi olan kişiler diğer tüm tehlike sınıflarında çalışabilmektedir.

A sınıfı Uzmanlık Belgesi

B sınıfı iş güvenliği belgesi ile 4 yıl bir fiil görev yapmış olan,  iş güvenliği uzmanı olarak bu işte çalıştığını belgeleyen bir belgesi olan ve A sınıfı eğitimi alarak yapılan sınavda başarılı olan mühendis, teknik eleman ve mimar bölümlerinden mezun olan kişiler alabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl süre teftiş yapmış mimar, mühendis ve teknik eleman olan iş müfettişleri, iş güvenliği doktorasını yapmış olan mühendis, teknik eleman ya da mimar ile birlikte Genel Müdürlük ve buna bağlı olan birimlerde mühendis, teknik eleman ya da mimar olarak en az 10 yıl görev yapmış, en az beş yıl uzman olarak bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapmış olan kişiler A sınıfı eğitimi alarak, yapılacak olan sınavda başarılı olan kişiler A sınıfı belgesini almaya hak kazanmış olurlar.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

C sınıfı iş güvenliği belgesi olan ve bu belge ile en az 3 yıl süre ile iş güvenliği uzmanlığı işi yapmış ve bunu belgeleyebilen mühendis, mimar veya teknik eleman olan kişilerin B sınıfı eğitimi alarak, yapılacak olan sınavdan başarılı bir şekilde puan alan kişilere bakanlıkça verilmektedir.

Mühendislik, mimarlık ya da teknik eleman olanların iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği üzerine yüksek lisans yapan kişilerin B sınıfı iş güvenliğini sınavında başarı ile puan alan kişilere de Bakanlıkça B sınıfı Belge verilmektedir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar