İş Güvenliği Temel Eğitimleri Nelerdir?

*/ ?>
İş Güvenliği Temel Eğitimleri Nelerdir?

İş güvenliği temel eğitimleri konusuna bakıldığında amaç, iş güvenliği kuralları ve kazalarının nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler edinilmesidir. Proaktif yaklaşımların alt yapısını oluşturarak oluşacak tüm iş kazalarının önüne geçerek çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktır. Eğitim sonucunda çalışanlara ve işverenlere verilmek istenen;

 • Çalışanların sorumlulukları hakkında bilgiler
 • İSG mevzuatı ve yasal bilgilerin verilmesi
 • İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları hakkında bilgiler
 • İş kazalarının oluş sebepleri ve kaza zincirleri hakkında bilgiler
 • Güvensiz şartlar ve bu şartlara göre oluşan güvensiz hareketler hakkında bilgiler
 • Uyarı ikazları ve işaretleri hakkında bilgiler
 • İş kazlarında oluşan maliyetler ve kaza istatistikleri
 • İş ortamın güvenli sistemleri ve ortamları hazırlama yöntemleri hakkında bilgiler
 • Kişisel olarak korucu donanımların kullanılmasının önemi
 • Temizlik ve düzenin iş kazaları ve iş güvenliği açısından önemi
 • Yanmanın temel prensipleri hakkında bilgiler

Amaç bu konular üzerinde durularak eğitim alan kişilere bu konuların önemini aktarabilmektir. Kullanıcılar bu sayede bilgilenerek bu konulara iş ortamında önem vermektedir.

Risk Değerlendirme ve Uygulama Eğitimleri

İş güvenliği ve kazaları eğitimlerinde en çok risk değerlendirmelerine önem verilmektedir. Size anlatılan kazaların hepsinin sizin iş yerinizde oluşacağı anlamını taşımamaktadır. Fakat bu kazaların sizin iş yerinizde oluşma riskine göre önemler alınmalıdır. En basit kazaların dahi büyük sorunlara yol açtığı eğitimler sırasında sizlerle paylaşılmaktadır. Bu kazaların oluşmaması için alınan en ufak bir önlem ile iş güvenliği sağlanmış olacaktır.  risk yönetimi eğitimleri verilirken hedef olarak belirli konulara yer verilmektedir.

 • Tehdit, tehlike ve risk kavramları
 • Yeni İSG mevzuatlarında risk değerlendirme yerleri
 • Tehlikeli durumları ve tehlike içeren kaynakların tespit ve çözümüne ulaşmak için işletmelerinde yer alan kapsamlı risk analizini gerçekleştirecek bilgilerin hepsine sahip olunacaktır.
 • Kabul edilebilir riskler hakkında bilgilendirme
 • Kabul edilemez riskler hakkında bilgilendirme
 • Risk değerlendirmeleri ve risklerin zamanla ilişkisi
 • Risk değerlendirmede atılacak adımlar
 • Tehlikelerin belirlenmesi hakkında bilgilendirme
 • Risklerin derecelendirilmesi hakkında bilgiler
 • Riskleri önleme faaliyetleri hakkında planlamaların yapılması
 • Uygulamaların yapılması
 • Risk kontrolleri hakkında bilgiler
 • Uygulama örnekleri sayesinde kolaylıkla uygulanabilecek önlemler hakkında bilgiler
 • İş kazaları hakkında verilen önlemler

Kimyasal Maddelerin Güvenli Olarak Depolanması Kuralları

Birçok iş yerinde kimyasal madde kullanımı vardır. Bu en büyük iş kazaları riskini göstermektedir. Bunun için belirli başlı önemlerin alınması gerekmektedir. Bunun için kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde depolanması hakkında eğitim alınması gerekmektedir. İş güvenliği ve iş kazaları eğitimi içerisinde yer almaktadır. Bire iş yerinde alınması gereken en önemli eğitimler arasında yer alan iş güvenliği ve iş kazaları eğitimi olarak bilinmektedir.

Eğitim sırasında birçok konuya eğilim gösterilirken, iş yerinizde en çok risk yer alan yerlere dikkat edilerek çalışanlara ve işverenlere verilen eğitimler hazırlanır. Kimyasal maddelerin kullanımı fazla ise en çok bu konu hakkında sizlere bilgiler verilmektedir. Önem verilmesi gereken bir konu olan iş güvenli siz çalışanların sağlıkları ve başınıza iş yerinde gelebilecek kazalara karşı önemler alarak sizin en güvenli ortamda çalışmanızı hedeflemektedir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar