İş Güvenliği Paketinin Yeni Hali

*/ ?>
İş Güvenliği Paketinin Yeni Hali

İş güvenliği paketinde yapılan değişikliklerin en başında inşaat sektöründe çalışan işçilere yönelik bir değişimler yer almaktadır. İnşaat sektöründe çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi mecburiyeti yer almaktadır. Bunun dışında iş güvenliğine yöneltmek için ödül- ceza düzenlemeleri yapıldı ve rödovanslarda değişiklikler söz konusu olacak.

Davutoğlu zamanında meclise verilen iş güvenliği değişim paketi için yapmış olduğu açıklamada;

 • Çalışma şartlarının iyileştirilmek için yasal düzenlemelerin yapılacağını belirtmişti.
 • İşçinin ve işverenin bu zihniyet dönüşümüne girmesi beklenmektedir.
 • Öncelikli olarak yapılması gereken vatandaşların, işçilerin kendi can güvenliği konusunda bilinçlenmesi gerektiği söylendi.
 • Emeğin sömürüsüne karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
 • Madenlerle ilgili olarak çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Yeni Pakette Olanlar

 • Çok tehlikeli sınıfta çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu yetirilecek. Profesyonel olarak yapılan her mesleğin sertifikası olacaktır.
 • Meslek yüksekokullarına ve üniversitelere zorunlu iş güvenliği dersi getirileceği söylendi.
 • Yapı denetim firmalarına ait iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklar getirileceği belirtildi.
 • İnşaatlarda görev yapan şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı
 • Yaptırımlarla birlikte ödül ve ceza dengesi olacak. İş kazası olmayan iş yerlerine ödüllendirme yapılacak.
 • İdari para cezalarında ciddi bir yükseliş olacak.
 • Hiç kimse üretim zorlaması yapamayacak
 • Rödovans sözleşmelerini 15 yıldan az olmamak koşulu getirilecek
 • Kamu rödovans olarak bilinecek ama bütünüyle başak bir işverene devredilmeyecektir. Bunun yanında özel sektörlerde rödovans olamayacaktır.
 • Acil durdurma olayları müfettiş insiyatifine bırakılmayacak ve ona göre karar alınacaktır.
 • Ölümlü bir iş kazasında kusurlu bulunan işveren ise, ceza kanununda yer almış olan cezaya ilave olarak 2 yıl kamu ihalelerinden men edileceği belirtilmiştir.
 • Yer altında yapılacak olan işlerin planlanmasında 3 boyutlu planların hazırlanması zorunluluğu vardır.
 • Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalemin bulunması zorunlu olacak.
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun kişisel donanım sağlayamayan işverene idari ceza verilecektir.
 • Madenler iki yol sayesinde yer üstüne bağlanacaktır.
 • Madem çalışmalarının yapıldığı her aşama elektronik ortamda kaydedilecektir. Tüm bilgiler bilgisayara kaydedilecektir. Bununla birlikte aynı zamanda Enerji Bakanlığına bilgilerin geçmesi gerekmektedir. Bu sayede an be an durum takip edilmiş olacaktır.
 • Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı için yapılan teftişler görüntülü ve fotoğraflı olmalıdır. Müfettişler tarafından bizzat izlenecektir. Acil durumlar olduğunda çıkış için fosforlu olan hayat hattı yapılmalıdır.
 • Acil durum tatbikatları ve planları her sene yılda bir kez yapılırken artık 6 ayda bir gerçekleştirilecektir. Tatbikat yapıldığı sadece bildirilmekle kalmayacak, sadece madenlerde olan şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hatta kurulacaktır.

Bununla birlikte madenlere özel güvenlik tedbirleri getirileceği belirtilmişti. Son yıllarda maden kazalarında ölen işçilerin sayısı gün geçtikçe artış göstermesinden dolayı büyük önlemler alınmaya başlanmıştır.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar