Günümüzde İş Güvenliği

*/ ?>
Günümüzde İş Güvenliği

Günümüzde üretim işinin en önemli faktörleri arasında yer alan insan, teknolojik gelişmelere paralel şekilde, işyerleri içerisinde çeşitli problemlerle karşılaşıyor. Bu sorunlar önce insan sağlığına, sonra ise işletmeye ait olabilecek her türlü çeşide yönelik tehditler oluşturuyor. Sanayilerin günümüz koşullarında gelişmemiş olduğu dönemlerde iş güvenliği haliyle bir problem olarak görülmüyordu. Ancak alanlarının artması ile beraber işlemlerin karmaşık hale gelmesi, bunların neticesinde tehlikelerin yükselmesi, bazı kuralların yer almasını, kanunların çıkarılmasını gerektirmektedir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı konu ile ilgili bilimsel araştırmalar başlamış, tıp alanının, tekniğin, diğer bilim dallarının ortak bir çalışma kısmı olarak, İş Güvenliği kavramı ortaya çıkmaktadır. Ünlü filozof Hipokrat’ın zehirlenmesi günümüzde pek çok işlemin yanında sadece meslek hastalıkları ile ilgilenmiş olan hastanelerin kurulmasını gerekli duruma getirmiştir.

İş Güvenliği Tanımı

İş yerlerinde işin yapılması esnasında sağlığa, işe ve işyerlerine, zarar verecek, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak için yapılacak olan planlı çalışmaların tamamına İş Güvenliği adı verilmektedir.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Personelin can güvenliği, makine araçlarının, çevrenin, işyerinin, üretilen malın güvenliği bulunmaktadır. Bu kapsamda, iş dünyası içerisinde çalışan çok sayıda insan, büyük boyutlarda tutan malzeme, çevre, ekoloji, iş dünyası ile alakası yer almayan milyonlarca kişinin hayatı ve mutluluğu görüldüğüne göre iş güvenliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir.

Bir iş yerinde değil, bir ülkede İş Güvenliği yer alması durumunda o ülkede sağlık ve mutluluk görülür. İş güvenliği bulunmaması durumunda ise can kaybı, hastalık sakatlık, para ve zaman kaybı yer almaktadır.

İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin tanımı ve durumlarından anlaşıldığı gibi amaçları şu şekildedir;

Üretimin güvenliğini tam anlamı ile etkin şekilde korumak,

Personeli korumak,

Ekolojik çevreye çalışma sırasında zarar vermemek,

İşletmenin güvenliğini bulunduğu yerde sağlamak,

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliğinin sağlanabilmesi ve iş kazalarının önlenmesi konusunda, en etkili tedbirlerin başında ise eğitim gelmektedir. Çalışmalar esnasında ve her durumda İş Güvenliği eğitiminin yapılması mümkün hale gelmektedir. Usta, Ustabaşı ya da Teknisyen gibi teknik durumda bulunan elemanlar, işçilere gerekli açıklamaları yapmakta, muhtemel tehlikeler konusunda bilgi vermekte, iş güvenliğine ait araçlarını kullanmaları konusunda açıklama yapmaları durumunda kazaların azaltılması ve önlenmesi mümkün olmaktadır. Fakat bu şekilde verilecek olan eğitim yeterli olmamaktadır. Bu konuda eğitim programının hazırlanması gerekebilir.

Alınacak Tedbirler

Ortamın fiziki durumlarının incelenmesi ve tamamen düzeltilmesi,

Çalışma ortamının tüm yönleri ile çalışanlara etkin olarak tanıtılması,

Gerekli işlemlerin zamanında değiştirilmesi,

Zararlı maddelerin kısa sürede değiştirilmesi,

Uygun havalandırma sistemlerinin kurulması ve kullanılması,

Toz için ıslak yöntemlerin yapılması,

İşyerinde sürekli bakım yapılması,

Kişisel korunma cihazlarının bulunması,

İşyerinde yangından korunmak için gerekli araç ve gereçleri bulundurulması, ilgili talimatların asılması gerekmektedir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar