Az Tehlikeli İş Yerleri İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda mıdır?

*/ ?>
Az Tehlikeli İş Yerleri İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda mıdır?

Az Tehlikeli İş Yerleri İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda mıdır?

SSK numarasından kontrol edildiği zaman Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak zorunda mıdır?

Son zamanlarda çok sık sorulmaya başlanan bu sorunun cevabı çalışan sayısına göre değişmektedir. Bilindiği gibi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktığı süreden beri Az tehlikeli ve 50 den fazla çalışanlı yerlerde, Çalışan sayısına bakılmaksızın Tehlikeli ve Çok tehlikeli işyerlerinde bu hizmet zorunlu olmuştur. Hizmeti işverenler;  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) veya kendi bünyelerinde çalışan personellerden yapabilirler. Bu hizmeti sağlamayan iş yerleri de yüksek rakamlarda cezaya maruz kalmışlardı.

01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle beraber artık bütün iş yerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın bu hizmeti almak durumunda kalmıştır. Lakin 10 dan az ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri sahipleri Bakanlığın açmış veya açacak olduğu kurslara katılarak bu hizmeti kendileri verebilirler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

(8) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Az tehlikeli işyerleri ve 10 dan az çalışanı olan işyerleri bu hizmeti eğitimlerini alarak kendileri yerine getirebilir. Eğitimler belirli aralıklarla olmaktadır. Bakanlığın veya yetkili kurumların web sayfalarından takip edebilirsiniz.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar