85 İşçiye İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası Verildi

*/ ?>
85 İşçiye İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası Verildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası gelişen durum nedeni ülkemizde yaklaşık olarak 10.000 İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı gerekmektedir. Bu yasa gereği uzmanların öncesinde mühendislik, mimarlık ya da teknik eleman olarak deneyiminin bulunması gerekmektedir. Sonrasında özellikle üniversiteler tarafından verilmekte olan en az 220 saatlik eğitim programının ardından aldıkları sertifikalar ile ülkemizin çeşitli bölgelerinde uzmanlıklarının gerektirdiği konularda, işçilerin can güvenliğini sağlamak üzere çalışmaya başlayacaklardır.

Bu kapsamda oluşturulan müfredat ile eğitimler başladı ve ilk mezunlarını da verdiler. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde verilen eğitim sonrası, 85 personele iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları verildi.

Önlenebilir Kazalara Dur Demek İçin

Ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının büyük bölümü önlenebilir kazalardandır. Son yıllarda işçiler gibi devletimizde de gelişen hassasiyet bu konuya ayrı bir önem verilmesini ve kanun ile işçi sağlığı ve güvenliği daha da güvence altına alınmaya çalışılır oldu.

Yapılan kanun ile iş kazalarının önüne geçmek, önlenebilir kazalara dur demek, çalışanların burnu bile kanamadan çalışmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında yapılan protokol ile çalışmalarını yürüten eğitim birimi, 85 vizeli personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almasını sağladı. Eğitimlerini tamamlayan 85 kişi, törenle sertifikalarını aldılar. Böylece ülkemizin ilk iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çalışmaya hazır duruma geldi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

İş kazalarının önüne geçmek için hazırlanan müfredat içinde hem iş güvenliğinin sağlanması hem de bir kaza anında yapılabilecekler ile ilgili olarak pek çok konuda eğitim alan personel, bilinçli bir şekilde önlenebilir iş kazalarının takibine hazırlar.

Müfredata göre uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, uygun işe yerleştirme,  temel hukuk ve iş hukuku, kanunlarda ve diğer ilgili mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sağlık ve güvenlik hizmetleri, işyeri tehlike sınıfı,  işyerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme, risk değerlendirmesi ve yönetimi, psikososyal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri, ergonomi, çalışma ortamı gözetimi ve iş hijyeni gibi işçi sağlığını direk ve yakından ilgilendiren konularda eğitim aldılar.

Eğitimin bir diğer konusu ise direk sağlık eğitimleri idi. Bu kapsamda iş kazaları, işyerlerinde ilk yardım örgütlenmesi, acil tıbbi müdahale, meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, toksikoloji, işyerinde sağlık eğitimi, iletişim teknikleri konuları da eğitim sırasında ele alınan konulardan oldu.

Ayrıca işyeri hekimlerinin eğitimi için de ayrı bir müfredat belirlenerek, hekimlerin özel olarak işyerlerinde işçi sağlığına yönelik özel çalışmalar yapmak üzere donanım kazanması amaçlandı.

Sonuç olarak hazırlanan yasa ile artık işçi sağlığı ve güvenliği sadece işçinin, çalışanın değil aynı zamanda işyeri sahibi, işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları için de başlıca hedef haline gelmiş oldu.

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar