Risk Analizi Hazırlanması

*/ ?>
Risk Analizi Hazırlanması

İş yerinde gerçekleşebilecek olan iş kazaları veya meslek hastalıkları risklerini önceden belirleyerek gereken önlemleri almak için risk analizi yapmak gerekmektedir.

Mesleki riskleri değerlendirerek çalışan kişilerin sağlığı korunur ve güvenlikleri sağlanır. Yapılan risk değerlendirilmesi, iş ile alakalı olan faaliyetlerden kaynaklanacak ve çalışan kişilere ve çevreye olabilecek olası zararların ve kazaların minimum dereceye indirilmesine yardım edecek ve sağlayacaktır. Bunun yanı sıra işin daha verimli bir hale gelmesini ve rekabet edilebilmesini de sağlamaktadır. Yapılan düzenlemelere göre de sağlık ve güvenlik alanında iş veren kişilere düzenli olarak risk değerlendirme yapması için yükümlülük de getirilmiştir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk değerlendirmesi yapmak oldukça basittir. İlk olarak bilgiler toplanarak tehlikeler belirlenir. Daha sonra tehlikelerin kaynak olacağı riskler ortaya çıkarılır ve değerlendirilir. Bu sayede sonuçların şiddeti ve olasılığı tahmin edilerek riskin kabul ettirilip ettirilmeyeceğine karar verilir. Karar verildikten sonra değerlendirmeler gözden geçirilip eylem planlaması yapılır ve risk ortadan kaldırılır veya azaltılır.

Risk Değerlendirilmesi

İşyerinde risk değerlendirmesi yapabilmek için bilinmesi gereken bazı şeyler vardır:

 • İş yerinin veya işlerin yürüdüğü yerin konumu
 • İş yerinde çalışan kişiler: genç, hamile, engelli kişilerin mesleki tehlikeler karşısında olağandan daha fazla maruz kalacağı düşünülmeli ve belirtilen işçilere ihtimamın fazla olması. Kısmi süre zarfında çalışan kişilerin (müteahhit firması, ziyaretçiler) ve işletmenin dışında çalışan kişilerin de düşünülmesi gerekir.
 • Kullanılan proses, madde ve iş ekipmanları
 • İşlerin hangi yöntem ile ve ne kadar süre içerisinde gerçekleştiği
 • Tanımlanan tehlikeler ve tehlikelerin kaynakları
 • Mevcut olan tehlikelerin potansiyel sonuçları hakkında bilgi
 • Kullanılan koruyucu tedbirler
 • Raporlanmış olan kazalar, meslek hastalıkları ve diğer işler ile ilgili hastalıklar
 • İş yeri ile alakalı olan yasal yükümlülükler

Bilgilere Nasıl Ulaşılır

Yukarıda belirtilen risk değerlendirilmesi için gereken bilgilere nasıl ulaşıldığını da öğrenmek gerekmektedir. Yukarıdaki bilgilere aşağıda geçen kaynaklar ile ulaşılır:

 • İş yerinde kullanılan ekipman, madde ya da malzemelerin teknik verileri
 • İş rehberleri ve teknolojik prosedürler
 • İş yerinde yapılmakta olan titreşim, gürültü gibi etkenlerin ve konfor şartlarının ölçümdeki sonuçları
 • Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının tutulan kayıtları
 • Kimyasal maddelere ait madde güvenlik formları
 • Teknik ve bilimsel literatür
 • İlgili standartlar ve mevzuat

Bahsedilen bilgileri elde etmenin bir başka yolu ve kaynağı ise şöyledir:

 • İş yeri dışında yapılmakta olan işler
 • İş yerinde yapılmakta olan işler
 • Çalışma ortamı
 • İş yerinde etkili olabilecek diğer etkenler (üçüncü taraf vasıtası ile gerçekleştirilen görevler ve hava koşulları gibi) gözlemlendiğinde gerekli bilgiler toplanacaktır.

İş yerinde olan tehlikeler de belirlendiği zaman, kaynaklanan ve zararın şiddeti ve olasılığı da riskin küçük, orta veya yüksek olduğuna karar verilmesini kolaylaştıracaktır. Risk ve tehlike değerlendirilmesi yapılırken işçilerin aktif bir katışım içinde olması gerekmektedir.

 

Yorum Yap

Email adresiniz paylaşılmacakyır. * Zorunlu alanlar